Dobro došli na web stranicu Zdravstvene ustanove Dom zdravlja Cazin

Zdravstvena ustanova Dom zdravlja Cazin ima najodgovorniju funkciju u društvu, a to je osigurati zdravo društvo. Naše cjelokupno osoblje, je stručno osposobljeno za pružanje medicinskih usluga iz domena primarne i sekundarne zdravstve zaštite, kao i dijagnostine. Nadamo se da će te na ovoj web stranici pronaći sve potrebne informaciju o našim uslugama, službama, javnim nabavkama,...

Novosti - Obavijesti

image description

Sastanak direktorice sa sefovima sluzbi

U kabinetu v.d. direktorice Nedime dr. Zulic, specijaliste P/O medicine odrzan sastanak sa sefovima sluzbi s ciljem poboljsanja uslova rada i kvalitet...

Sastanak direktorice sa dijelom zaposlenika HMP

Danas je u kabinetu v.d. direktorice Nedime dr. Zulic, spec P/O medicine odrzan sastanak sa dijelom zaposlenika Sluzbe hitne medicinske pomoci.
Po...

Druzenje povodom nove 2020. godine

Menadzment ZU Dom zdravlja Cazin na celu sa direktoricom Nedimom dr. Zulic je u petak, 31.12.2019. godine povodom nove 2020. godine organizirala druze...

STANDARDIZACIJOM DO SIGURNIH I KVALITETNIH ZDRAVSTVENIH USLUGA:

Pripremljen prirucnik sa standardnim operativnim procedurama za patronazne medicinske sestre-tehnicare Sarajevo, 10. decembar 2019 - Danas su predsta...

Javne nabavke

image description

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku usluga iz Lota 36

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudaca za nabavku usluga iz Lota 36 - Nabavk...

Odluka o ponistenju nabavku usluga iz domena citoloske dijagnostike - test na Papanikolau

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o ponistenju nabavku usluga iz domena citoloske dijagnostike - test na...

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku usluga dostavljanja gotove hrane za potrebe pacijenata koji ma se pruza usluge hemodijalize

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudaca za nabavku usluga dostavljanja gotove...

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku usluga bakterioloskih analiza

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudaca za nabavku usluga bakterioloskih anal...