Ambulanta Ljubijankići

Lokacija

Osnove informacije

Medicinska sestra/tehničar

Stranjac Redžo

Kontakt

Tel: 037 553 261
E-mail: info@dzcazin.ba

Radno vrijeme

ponedjeljak - petak
13:00 - 15:00