Ambulanta Miostrah

Lokacija

Osnove informacije

Medicinska sestra/tehničar

Ramiza Ćehajić

Kontakt

E-mail: info@dzcazin.ba

Radno vrijeme

ponedjeljak - petak
12:30 - 15:00