Ambulanta Skokovi

Lokacija

Osnove informacije

Medicinska sestra/tehničar

Beganović Majda

Kontakt

Tel: 037 547 304
E-mail: info@dzcazin.ba

Radno vrijeme

ponedjeljak - petak
07:00 - 12:00 - rad u ambulanti
12:00 - 15:00 - patronaža

Napomena

Porodični ljekar dolazi utorkom u periodu od 13 do 15 sati.