Ambulanta Tržačka Raštela

Lokacija

Osnove informacije

TIM X

dr. Asmir Lepuzanović
Šišić Ramiza, med.sestra

Kontakt

Tel: 037 520 878
E-mail: info@dzcazin.ba

Radno vrijeme

ponedjeljak - petak
07:00 - 12:30 - rad u ambulanti
12:30 - 15:00 - patronažne posjete

Galerija

image description