Dokumenti

Zakoni

Interni akti

 • Statut
 • Pravilnik o radu ZU Dom zdravlja Cazin
 • Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta
 • Pravilnik o kriterijima za stručno usavršavanje
 • Pravilnik o unutrašnjem nadzoru nad stručnim radom zaposlenika
 • Pravilnik o Voznom parku
 • Pravilnik o uslovima i načinu provođenja mjera za sprječavanje i suzbijanje bolničkih infekcija u ZU Dom zdravlja Cazin
 • Plan upravljanja medicinskim otpadom
 • Program zaštitnih mjera u Službi za radiološku dijagnostiku
 • Pravilnik o zaštiti na radu
 • Pravilnik o prevenciji i borbi protiv korupcije u ZU Dom zdravlja Cazin
 • Pravilnik o računovodstvu i računovodstvenim politikama
 • Pravilnik o organizaciji unutrašnje službe za zaštitu ljudi i imovine
 • Pravilnik o zaštiti od požara
 • Pravilnik o javnim nabavkama
 • Pravilnik o postupku direktnog sporazuma u ZU Dom zdravlja Cazin
 • Izjave o nepostojanju sukoba interesa

Ostali akti