Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku usluge pripeme, utovara, transporta, zbrinjavanja i unistenja infektivnog otpadai ostrih predmeta