Komisije

Komisija za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti za držanje ili držanje i nošenje oružja

Komisija za utvrđivanje zdravstvenih uslova koje mora ispuniti kandidat za vozača, odnosno vozač motornih vozila

Konzilij ljekara ZU Dom zdravlja Cazin

Komisija za unutrašnji nadzor nad stručnim radom zaposlenika ZU Dom zdravlja Cazin

Komisija za javne nabavke

Komisija za unutrašnju kontrolu

Komisija za izbor specijalizanata ZU Dom zdravlja Cazin

Komisija za utvrđivanje prava na troškove prijevoza sa posla i na posao

Komisija za dopunski rad

Komisija Za prigovore pacijenata

Komisija Za kontrolu infekcija

Odbor za upravljanje otpadom