Menadžment

 • image description

  dr. Amir Murić

  specijalista neuropsihijatar
  top menadžer iz oblasti zdravstva

  v.d. direktor

 • Riječ dobrodošlice...

  Dobro došli na web stranicu Zdravstvene ustanove Dom zdravlja Cazin.

  Naša ustanova je 2013. godine odlučila da krene u konkretno unaprijeđenje svojih usluga. U tom pravcu smo i stupili upregovore sa Agencijom za kvalitet i akreditaciju zdravstvenih ustanova (AKAZ), te sve uposlene educirali i u tom segmentu. Trenutno smo u procesu facilitacije, a u narednom periodu planiramo izvršiti i certifikaciju. Dom zdravlja Cazin je jedna od prvih zdravstvenioh ustanova na području Unsko-sanskog kantona, koja se odlučila na ovaj korak. Energija i entuzijazam koji pokazuju uposlenici Doma zdravlja Cazin, su čvrsti pokazatelji da nam je stalo da pružamo kvalitetne usluge, te da nam je zadovoljstvo i zdravlje naših pacijenata od prioritetne važnosti.

  Imajući u vidu napredovanje informacionih tehnologija, te rasprostranjenost korištenja interneta od strane naših pacijenata, odlučili smo pokrenuti i ovu web stranicu, a s ciljem pružanja što većeg broja korisnih informacija.

image description
 • image description
  mr.med.sci.prim.dr.

  Malić Nermina

  spec.fiz.med. i rehab.
  Zamjenik direktora
 • image description
  mr.med.sci.prim.dr.

  Hairlahović Hatidža

  spec.školske medicine
  Pomoćnik direktora za primarnu zdravstvenu zaštitu
 • image description

  Hairlahović Munevira

  dipl.prav.
  Pomoćnik direktora za upravu
 • image description

  Hajrudinović Hilmija

  dipl.med.sestra-tehničar
  Glavni medicinar