Novosti

Sastanak direktorice sa sefovima sluzbi

Sastanak direktorice sa sefovima sluzbi

U kabinetu v.d. direktorice Nedime dr. Zulic, specijaliste P/O medicine odrzan sastanak sa sefovima sluzbi s ciljem poboljsanja uslova rada i kvalitete u pruzanja usluga.
Sastanku su prisustvovali pomocnik direktora za primarnu zdravstvenu zastitu, dr. Khudeir Muamer, spec. epidemiolog, sef Sluzbe za porodicnu/obiteljsku medicinu, dr. Emsud Zulic, spec. p/o medicine, sef sluzbe za opstu medicinu, dr. Dzevdana Mureskic, sef djecijeg dispanzera dr. Reufa Kapic, spec. pedijatar, te glavni medicinar Mizic Suljo, dipl.med.tehnicar i Delic Emina dipl.pravnica.

Poboljsanje uslova rada u više

Sastanak direktorice sa dijelom zaposlenika HMP

Sastanak direktorice sa dijelom zaposlenika HMP

Danas je u kabinetu v.d. direktorice Nedime dr. Zulic, spec P/O medicine odrzan sastanak sa dijelom zaposlenika Sluzbe hitne medicinske pomoci.
Pored zaposlenika HMP, sastanku je prisustvovao pomocnik direktora za primarnu zdravstvenu zastitu, dr. Khudeir Muamer, spec. epidemiolog, sef Sluzbe za hitnu medicinsku pomoc, dr. Fuad Sabic, spec. urgentne medicine, te glavni medicinar Mizic Suljo, dipl.med.tehnicar.

Sastanak je odrzan s ciljem bolje organizacije posla i podizanja stepena kvalitete pruzenih usluga. više

Druzenje povodom nove 2020. godine

Druzenje povodom nove 2020. godine

Menadzment ZU Dom zdravlja Cazin na celu sa direktoricom Nedimom dr. Zulic je u petak, 31.12.2019. godine povodom nove 2020. godine organizirala druzenje za zaposlenike.
Bila je to prilika da se zaposlenici upoznaju sa trenutnim stanjem ali i planom rada za narednu godinu.

Direktorica Zulic, je iskoristila priliku i zahvalila svim zaposlenicima na korektnoj saradnji i odgovornom pristupu prema poslu, te zazeljela svim zaposlenicima sretnu i uspjesnu novu 2020. godinu. više

STANDARDIZACIJOM DO SIGURNIH I KVALITETNIH ZDRAVSTVENIH USLUGA:

STANDARDIZACIJOM DO SIGURNIH I KVALITETNIH ZDRAVSTVENIH USLUGA:

Pripremljen prirucnik sa standardnim operativnim procedurama za patronazne medicinske sestre-tehnicare Sarajevo, 10. decembar 2019 - Danas su predstavnici Federalnog ministarstva zdravstva, Ambasade Svicarske u BiH i Projekta jacanja sestrinstva u Bosni i Hercegovini (ProSes) urucili direktorima i glavnim medicinskim sestrama-tehnicarima domova zdravlja u Federaciji BiH prirucnik sa standardnim operativnim procedurama za oblast polivalentne patronaze/sestrinstva u zajednici. Standardizacija sestrinskih usluga je jedan od preduslova za kvalitetnu i sigurnu zdravstvenu njegu i ostvarenje ljudsk više

OBAVIJEST ZA KONKURS

OBAVIJEST ZA KONKURS

Obavijestavaju se kandidati koji su se prijavili na konkurs da ce se pismeni i usmeni dio ispita odrzati po sljedecem rasporedu:
Pozicija 1 - pismeni dio ispita ce se odrzati u srijedu, 11.12.2019. godine, u 8 sati
Pozicije od 2 do 6 - pismeni dio ispita ce se odrzati u petak, 13.12.2019. godine, u 8 sati
Pozicija 7 - usmeni dio ispita ce se odrzati u srijedu, 11.12.2019. godine, u 11 sati za kandidate pod rednim broje od 1 do 11, a za ostale kandidate u cetvrtak, 12.12.2019. godine u 8 sati.


Za kandidate koji su se prijavili za pozicije od 1 do 6, obavijes više