Centar za fizikalnu rehabilitaciju

Centar ima multidiciplinaran pristup prilikom obavljanja fizikanij rehabilitacija pacijenta u koje između ostalih pripada i specijalistički pregled akutnih i kroničkih bolesti i ozljeda. U centru se nude sljedeće terapije:
 • fizikalna terapija
 • individualna i grupna kineziterapija
 • vježbe snaženje mišića
 • pasivne i aktivne vježbe održavanja opsega pokreta
 • vježbe koordinacije i balansa
 • vježbe istezanja
 • vježbe za skolioze, kifoze, posturalnu disfunkciju
 • elektroterapija
 • galvanizacija
 • interferentne struje
 • TENS Ultrapodražajne struje
 • magnetoterapija
 • manualna masaža
 • IC lampa
 • krio terapija
 • rad sa djecom različitih razvojnih problema
 • Ova služba u svom sastavu ima i logopedski kabinet, u kojem se mogu tretiraju sljedeće vrste govornih poremećaja:

 • Nepravilan izgovor glasova
 • Mucanje
 • Brzoplet govor
 • Jezički problemi (agramatizam i drugi)
 • Poremećaji čitanja i pisanja
 • Poremećaj glasa
 • Aphazija – Gubitak ili oštećenje već razvijenog govora i jezika uzrokovano moždanim povredama ili tumorom u lobanji
 • Učenje Ezofagijalnog govora kod Carcinoma larinksa
 • Tretman osoba sa oštećenim sluhom
 • Šef službe

  dr. Sajda Ćoralić-Mujić, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije

  Kontakt

  Tel: 037 515 436 - ljekar
  Tel: 037 515 455 - med.sestra
  E-mail: info@dzcazin.ba

  Radno vrijeme

  ponedjeljak - petak
  07:00 - 15:00