Služba za finansijsko-računovodstvene poslove

image description

Kompleksnost i rasprostranjeno područje rada ove službe se kompenziralo rasporedom poslova u dva odsjeka, i to:

 • Odsjek za finansijske poslove i nabavu
 • Odsjek za računovodstvo
 • Odsjek za finansijske poslove i nabavu

  Zaposlenici koji su raspoređeni na radno mjesto koje pripada ovom odsjeku imaju obavezu da:

 • kreiraju plan nabavki za poslovnu godinu; vode računa o aktivnostima javnih nabvki, te o njihovom zakonitom i transparentnom proviđenju
 • prilagođavaju interne akte (pravi prijedloge za usklađivanje) iz domena javnih nabavki, zdravstva i finansija a u skladu sa važećim zakonskim aktima
 • prate propise iz oblasti finansija, zdravstva, javnih nabavki
 • učestvuju u izradi normativnih akata iz djelokruga službe
 • prate sve odluke, zaključke i tendere, a koje je se na bilo koji način odnose na rad i poslovanje Doma zdravlja Cazin
 • prate kretanje cijena na tržištu za robe i usluge koje su neophodne za rad Doma zdravlja Cazin
 • Odsjek za računovodstvo
 • učestvuju u izradi finsnsijskog plana Ustanove i rebelansa finansijskog plana ustanove
 • izrađuju polugodišnji i godišnji obračun
 • prate priliv i odliv novčanih sredstavaknjigovodstveno stanje salda žiro računa ptvprenih kod banaka, kao i plaćanje dospjelih obaveza
 • izrađuju Prijavu za razrez poreza, poresku prijavu u sistemu PDV-a, kao i Prijavu info1
 • vrše knjiženja: ulaznih i izlaznih faktura, blagajničku dokumentaciju, izvode, a sve u skladu sa važećim kontnim planom
 • primaju i zvode ulazne i izlazne fakture, kao i putne naloge, te kontrolišu računsku ispravnost, pravnu i zakonsku valjanost istih
 • vrše naplatu zdravstvenih usluga na šalteru naplate pomoćne blagajne i šalteru naplate u laboratoriju
 •  

  Šef računovodstva

  Kulauzović Reufa, dippl. ecc

  Kontakt

  Tel: 037 515 415 - Šef računovodstava
  Tel: 037 515 407 - Pomoćnik direktora za upravu
  E-mail: uprava@dzcazin.ba

  Radno vrijeme

  ponedjeljak - petak
  07:00 - 15:00