Hemodijalizni centar

image description

Hemodijalizni centar Cazin je novootvoreni hemodijalizni centar na području Unsko-sanskog kantona. Kao najnoviji centar takve vrste nalazi se u sastavu ZU DOm zdravlja Cazin. Hemodijalizni centar opremljen je savremenom opremom i novim dijalznim aparatima smještenim u četiri odvojene dijalizne sale.

Hemodijalizni centar Cazin otvorio je svoja vrata dijaliznim pacijentima i započeo s radom 5. augusta 2019. godine.

Za sada vrata našeg centra su otvorena za pacijente s područja Grada Cazina, ali u skorije vrijeme otvorit ćemo vrata pacijentima iz obližnjih opština.

Hemodijalizni tim sastoji se 16 zaposlenih na čelu sa prim.dr. Remzom Samardžićem, specijalista interne medicine i dr. Jovica Štakić spec. interne medicine.

Medicinski tim se sastoji od 10 edukovanih medicinskih sestara - tehničara, tu su još 2 tehnička radnika, te 3 pomoćne radnice.

U našem centru pacijenti se dijaliziraju u dvije smjene: ponedjeljak - srijeda - petak i utrak - četvrtak - subota.

Za sada u našem centru se dijalizira 36 stalnih dijaliznih pacijenata i povremeno dijalizni pacijenti iz inostranstva.

Šef službe

dr. Remzo Samardžić, spec.interne medicine

Kontakt

Tel: 037 515 491
E-mail: hemodijaliza@dzcazin.ba

Radno vrijeme

ponedjeljak - petak
07:00 - 15:00