Interna apoteka

image description

Interna apoteka je zadužena za nabavku lijekova, zavojnog i sanitetskog materijala. Planira nabavku istih, te vodi evidenciju o rokovima lijekova i ostalog medicinskog materijala.

 

 

 

Zaposlenici

Maida Mesić, magistar farmacije

Kontakt

Tel: 037 515 414
E-mail: info@dzcazin.ba

Radno vrijeme

ponedjeljak - petak
07:00 - 15:00