Služba za opće, pravne i kadrovske poslove

image description

Služba za opće, pravne i kadrovske poslove, prema trenutno važećim internim aktima Ustanove, između ostalog i sljedeće poslove:

 • Izrađuje Odluke, Rješenja, Ugovore o radu
 • Stara se o blagovremenom donošenju Odluka, Rješenja, te izvršava obaveze iz radnog odnosa i personalnih poslova
 • prati i tumači zakonske propise
 • izrađuje i usklađiva interne akte sa zakonskim i podzakonskim aktima
 • pruža pravnu pomoć zaposlenicima
 • zastupa Ustanovu pred sudom, organima uprave
 • učestvuje u radu Upravnog odbora i drugih stručnih tijela u Ustanovi
 • Izrađuje prijedloge ugovora, kao i razne dopise pravnog karaktera
 • vodi stručne poslove zaštite na radu, ispituje izvore i uzroke povreda na radui zdravstvenog oštećenja
 • provodi postupak javne nabavke, prema odlukama Upravnog odbora
 • Šef službe

  pomoćnik direktora za Upravu, Hairlahović Munevira, dipl.prava

  Kontakt

  Tel: 037 515 407
  E-mail: uprava@dzcazin.ba

  Radno vrijeme

  ponedjeljak - petak
  07:00 - 15:00