Služba za opštu zdravstvenu zaštitu

image description

Zaposlenici u opštoj zdravstvenoj zaštiti su zaduženi za obavljenje sljedeći poslova:

 • briga o kompletnom zdravstvenom stanju pojedinaca kao ljekar prvog kontakta daje opštu ocjenu o zdravlju pacijenata, populaciji o kojoj vodi brigu, odnosno koja mu gravira i o tome vodi cjelokupnu medicinsku dokumentaciju
 • notira u zdravstveni karton sve medicinske radnje, od datuma posjete, anamneze, statusa, upisivanja nalaza (laboratorijskih, specijalističkih, otpusnih pisama) početna i završna dijagnoza, ordinirana terapija, kontrolnog pregleda,evidentiranje upućivanja specijalisti ili u drugu medicinsku ustanovu
 • prikuplja neophodnu medicinsku dokumentaciju i nalaze za upućivanje pacijenata u ustanovu višeg zdravstvenog nivoa
 • upućuje oboljelog na liječenje i rehabilitaciju u stacionarne ustanove van kantona,i na kantonu(uz prethodno prikupljanje medicinske dokumentacije i kompletiranja iste i uz odobrenje ljekarske komisije za upućivanje van kantona
 • Šef službe

   

  Kontakt

  Tel: 037 515 430
  E-mail: info@dzcazin.ba

  Radno vrijeme

  ponedjeljak - petak
  07:00 - 15:00