Služba za zdravstvenu zaštitu predškolske, školske djece i omladine

Ova služba je jedna od službi koja aktivno radi u sistemu prevencije zdravlja novorođenčadi, dojenčadi, predškolske i školske djece, kao i omladine. Rad se ogleda u ciljanim i redovnim sistematskim pregledima, kako u sklopu Doma zdravlja, tako i na terenu. Služba je organizirana u tri odjeljenja, i to:

 • Savjetovalište za majku i dijete
 • Pedijatrijska ambulanta
 • Dječja ambulanta
 • Savjetovalište za majku i dijete

  Ovo savjetovalište je organizirano s ciljem da pomogne majkama u kvalitetnijoj ishrani djece. Namijenjeno je za novođenčad (do 29 dana) i dojenčad (od 30 dana do 12 mjeseci), ali samo za zdravu djecu. U dječijem savjetovalištu rade, ljekari - pedijatri i to:

 • prim.dr. Muhamedagić Senija, pedijatar
 • dr. Kapić Reufa, pedijatar
 • Pedijatrijska ambulanta

  Za razliku od Savjetovališta za majku i dijete, koje svoj rad uspjerilo samo prema zdravoj djeci, pedijatrijska ambulanta radi s bolesnom djecom. Prvenstveno radi sa djecom uzrasta do 6 godina, odnosno predškolskom djecom..

  Dječje ambulanta

  U sklopu Dječje ambulante rade tri ljekara, te previjalište za djecu. Usluge iz domena intervencija, odnosno previjališta za predškolsku i školsku djecu, kao i za omladinu, naši pacijenti mogu dobiti:

 • 07:00-20:00 - radnim danom
 • 07:00-15:00 - subotom, nedjeljom i praznicima
 • Kontakt

  Tel: 037 515 421 - pedijatrijska ambulanta 1
  Tel: 037 515 423 - ljekarska ordinacija 1
  Tel: 037 515 460 - ljekarska ordinacija 2
  Tel: 037 515 463 - ljekarska ordinacija 3
  Tel: 037 515 422 - previjalište
  Tel: 037 515 424 - savjetovalište
  E-mail: info@dzcazin.ba

  Radno vrijeme

  ponedjeljak - petak
  07:00 - 15:00