Uprava

image description

Uprava ZU Dom zdravlja obezbjeđuje neophodnu stručnu i operativnu podršku za funkcionisanje Ustanove kao jedinstvenog sistema.
Upravu čine:

 • Direktor sa pratećim kadrom kojeg čine:
  • - pomoćnik direktora za poslove primarne zdravstvene zaštite
  • - pomoćnik direktora za upravu
  • - glavni medicinar


Službe koje su organizirane unutar uprave su: Služba za opšte, pravne i kadrovske poslove i Služba za financijsko-računovodstvene poslove.
Služba za opšte, pravne i kadrovske poslove
 • Odsjek za kadrovske poslove
 • stručni saradnik za kadrovske poslove
 • referent za protokol
 • sekretar direktora
 • daktilograf
 • interni dostavljač
 • Odsjek za administrativno-pravne poslove
 • stručni saradnik za upravno-pravne poslove
 • stručni saradnik za odnose sa sudovima, inspekcijama, organima uprave, odbrane i poslove zaštite na radu
 • statističar
 • arhivar
 • kurir
 • Služba za finansijsko-računovodstvene poslove:
 • Odsjek za finansijske poslove i nabavu
 • stručni saradnik za finansijske poslove odnose sa ZZO-a i AKAZ-om
 • stručni saradnik za finansijske poslove i javne nabavke
 • stručni saradnik za informacione tehnologije
 • referent nabave
 • skladištar
 • Odsjek za računovodstvo
 • šef računovodstva
 • stručni saradnik za računovodstvo
 • knjigovođa
 • likvidator
 • porto blagajnik
 • fakturista
 • referent obračuna plaće i drugih ličnih primanja
 •  

  Pomoćnik za upravu

  Hairlahović Munevira, dipl. prav

  Kontakt

  Tel: 037 515 407 - Pomoćnik direktora za upravu
  E-mail: info@dzcazin.ba

  Radno vrijeme

  ponedjeljak - petak
  07:00 - 15:00