Služba za zdravstvenu zaštitu usta i zuba

image description

U službi za zdravstvenu zaštitu zuba i usta Doma zdravlja Cazin trenutno je zaposleno sedam doktora stomatologije, od toga jedan specijalista stomatološke protetike i jedan specijalista oralne hirurgije i jedan doktor je na specijalističkom stažu iz ortodoncije. U 2014. godini Dom zdravlja je počeo pružati usluge iz oblasti oralne hirurgije za područje općine Cazin, što je samo 0,29 priznatog tima, te smo u mogućnosti da ponudimo ZZO USK pružanje usluga i za susjedne općine u 2015. godini. S početkom pružanja novih usluga u službi, došlo je i do reorganizacije same službe, što je dovelo poboljšanja u kvaliteti usluga za djecu. Budući da su na zdravstvenoj zaštiti zuba i usta odraslih pacijenata radila tri stomatološka tima iako je sa ZZO USK ugovoreno samo 1,3 tima, te je već do tog perioda bilo pruženo tri puta više usluga od ugovorenih za 2014. godinu. Tokom cijele godine na teren sa vakcinacijom ide jedan doktor stomatologije u cilju edukacije roditelja o oralnom zdravlju djece od 0-6 godina starosti, vrši preglede djece, te ih poručuje da što ranije posjete i upoznaju rad u stomatološkoj ordinaciji.U augustu 2014.godine Dom zdravlja je opremio za rad službe novu specijalisticku ordinaciju,te je kupio novu stomatološku stolicu, te su uslovi rada sigurnost i kvalitet znatno poboljšani.

Trenutni raspored stomatoloških timova koji je usklađen sa ugovorom potpisanim sa ZZO USK:

1.ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ZUBA I USTA NA PRIMARNOM NIVOU:
 • a)Djeca starosti do 6 godina i trudnice
 • b)Školska djeca i omladina (7-18 godina i redovni studenti)
Usluge navedenim grupama pružaju slijedeći stomatološki timovi na čelu sa:
 • Dr Danina Toromanović, doktor stomatologije
 • Dr Endi Kurtić, doktor stomatologije
 • Dr Melvis Begić, doktor stomatologije
 • Dr Emina Liđan, doktor stomatologije
 • 2.POSEBAN PROGRAM ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ZUBA I USTA ODRASLIH:
  Pacijenti stariji od 18 godina koji nisu obuhvaćeni programom primarne zdravstvene zaštite. Usluge navedenoj populaciji pružaju slijedeći stomatološki timovi na čelu sa:
 • Dr Emira Kulić, spec. stomatološke protetike
 • Dr Edmin Liđan, spec. oralne hirurgije
 • 3.SEKUNDARNI NIVO ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ZUBA I USTA – oralna hirurgija
  Usluge navedene zdravstvene zaštite (ORALNA HIRURGIJA) pruža oralnohiruški tim na čelu sa:
 • Dr Edmin Liđan, spec. oralne hirurgije
 • U Domu zdravlja Cazin pružaju se slijedeće usluge u Službi za zdravstvenu zaštitu zuba i usta:

  Usluge preventive:
 • ciljani serijski pregled
 • kontrolni ciljani pregled
 • predavanja u obdaništu
 • demontracije tehnike u oralnoj higijeni grupno i individualno
 • ostale preventivne usluge
 • Usluge liječenja:
 • prvi i ponovni pregled u stomatološkoj ordinaciji
 • površinska, pleksus i sprovodna anestezija
 • ekstrakcija mliječnog i stalnog zuba
 • ekstrakcija vidljivog korijena
 • hemostaza nakon ekstrakcije zuba
 • terapija alveolitisa
 • prva pomoć po zubu- trepanacija
 • incizija intraoralnog apscesa
 • aplikacija lijeka
 • indirektno i direktno prekrivanje pulpe
 • plomba sa poliranjem
 • liječenje korijena zuba-endodoncija
 • Specijalističke usluge iz oralne hirurgije:
 • specijalistički pregled
 • ekstrakcija zaostalog korijena operativno
 • ekstrakcija zuba srčanih bolesnika
 • gingivektomija i frenulektomija
 • tretman otvorenog sinusa
 • operacija epulisa i manjih tumora oralne sluzokože
 • operacija dentogenih cista
 • operacija retencionih cista na usni
 • apoikotomija jednokorijenog i višekorijenog zuba
 • ekstraoralna incizija apscesa
 • hirurško vađenje impaktiranog zuba
 • parcijalna i totalna profundacija forniksa
 • nivelacija alveolarnog grebena
 • blokada trigeminalne neuralgije
 • i ostale usluge
 • Za pregled, ekstrakciju zuba i pacijenti pod bolom budu primljeni bez unaprijed dogovorenog termina i bude im odmah pružena usluga, a za ostale usluge pacijenti su dužni dogovoriti termin.

  Šef službe

  dr. Endi Kurtić

  Kontakt

  Tel: 037 515 432
  E-mail: info@dzcazin.ba

  Radno vrijeme

  ponedjeljak - petak
  07:00 - 20:00