OBAVIJEST

image descriptino

Postovani gradani Grada Cazina i korisnici usluga Doma zdravlja Cazin obavjestavamo Vas da zbog trenutne epidemioloske situacije povecanog broja pozitivnih na COVID-19 na podrucju Grada Cazina:

*Obavezno telefonski kontaktirati medicinsku sestru TIMa kod kojeg ste registrirani da Vas evidentira za termin koji ?e se dostaviti u trijazni sator a na osnovu koga mozete uci u Dom zdravlja Cazin.

*Molimo Vas da terapiju-produzenje terapije obavljate telefonski i da se dolasci u Dom zdravlja svedu na minimum. U slucaju promjene rezima rada bicete obavijesteni.

*Pacijenti pozitivni na COVID-19 u telefonskom dogovoru sa Higijensko-epidemioloskom sluzbom ce moci obaviti pregled u izolacionoj jedinici uz prethodnu najavu.

*Dolaskom u Dom zdravlja Cazin obavezni ste nositi sredstva licne zastite u protivnom bicemo prinudeni odbiti trazenu uslugu.