Naredba Kriznog staba USK

image descriptino

Naredba Kriznog staba Ministarstva zdravstva, koja se odnosi na postupanje higijensko-epidemioloski sluzbi Domova zdravlja, a u vezi dostavljanja potrebnih podataka o COVID-19

image descriptino