Naredba Kriznog staba USK u vezi rada zdravstvenih ustanova

image descriptino

Naredbe Kriznog staba Ministarstva zdravstva koje se odnose vezi rada zdravstvenih ustanova, a koje su objavljene i na web stranici Vlade USK.

image descriptino

image descriptino

image descriptino