Potpisan Ugovor za uredenje okolisa Urgentnog i hemodijaliznog centra

image descriptino

Danas je u Domu zdravlja Cazin upriliceno potpisivanje Ugovora o izvodenju radova na uredenju okolisa Urgentnog i hemodijaliznog centra. Ugovor su potpisali direktor Doma zdravlja Cazin dr. Amir Muric i direktor firme I- Selimovic, Senad Selimovic.

Ugovor vrijedan preko 160.000,00 KM se finansira iz sredstava koje je obezbijedila Vlada USK-a, a na inicijativu kluba poslanika DF-a, naveo je direktor Muric.

Nakon potpisivanja ovog Ugovora, definisana je i dinamika izvodenja radova i procedure uvodenja izvodaca radova u posao. Ugovorom je definisan rok za izvodenje radova od 30 radnih dana, a po?etak izvo?enja je planiran u narednih nekoliko dana.

Stavljanje u funkciju ovog objekta cija je je vrijednost oko 4 miliona KM, je planirano u toku ljeta. Paralelno za raspisivanjem niza tendera za opremanje objekta, radi se na prikupljanja i potrebne dokumentacije od strane nadleznih institucija.