STANDARDIZACIJOM DO SIGURNIH I KVALITETNIH ZDRAVSTVENIH USLUGA:

image descriptino

Pripremljen prirucnik sa standardnim operativnim procedurama za patronazne medicinske sestre-tehnicare Sarajevo, 10. decembar 2019 - Danas su predstavnici Federalnog ministarstva zdravstva, Ambasade Svicarske u BiH i Projekta jacanja sestrinstva u Bosni i Hercegovini (ProSes) urucili direktorima i glavnim medicinskim sestrama-tehnicarima domova zdravlja u Federaciji BiH prirucnik sa standardnim operativnim procedurama za oblast polivalentne patronaze/sestrinstva u zajednici. Standardizacija sestrinskih usluga je jedan od preduslova za kvalitetnu i sigurnu zdravstvenu njegu i ostvarenje ljudskog prava na kvalitetnu zdravstvenu zastitu. Standardne operativne procedure (SOP) su pisane upute za medicinske sestre-tehnicare u kojima se detaljno opisuje nacin na koji treba da se obavi odredeni zadatak. Zahvaljujuci njima, smanjuje se mogucnost greske, povecava efikasnost rada i osigurava ujednacen kvalitet i sigurnost usluga koje pruzaju pacijentima medicinske sestre-tehnicari. Ovaj prirucnik ce olaksati i unaprijediti izrazito kompleksan i zahtjevan rad patronaznih medicinskih sestara-tehnicara, koje imaju presudnu ulogu u pruzanju zdravstvenih usluga u domovima pacijenata i u zajednici. Prirucnik ce se koristiti i za edukaciju buducih studenata zdravstvene njege. Pored ovog prirucnika, medicinskim sestrama i tehnicarima u svim domovima zdravlja u FBiH je od 2017. godine na raspolaganju i prirucnik sa SOP-ovima za primarnu zdravstvenu zastitu. Oba prirucnika su napravljena uz strucno vodstvo Federalnog ministarstva zdravstva, a sve faze procesa vodile su medicinske sestre-tehnicari. Savjetnica ministra zdravstva Federacije BiH Dragana Galic je ovom prilikom rekla: 'Kada smo prije dvije godine promovirali prvi dio prirucnika koji je obuhvatao 46 standardnih operativnih procedura i 12 algoritama, istakli smo da se radi o prvom dokumentu takve vrste ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i u regiji, i da zapravo promoviramo dokument koji je po svojoj strukturi i namjeni dio sustavnog rjesenja i djelovanja u zdravstvenom sektoru s krajnjim ciljem unapredenja usluga pacijentima. S ponosom mozemo reci da je promocija drugog dijela prirucnika koji sadrzi 37 standardnih operativnih procedura i 9 algoritama iz patronazne djelatnosti, potvrda strateskog i kontinuiranog djelovanja Federalnog ministarstva zdravstva u unapredenja zdravstvenog sustava.' 'Ovaj prirucnik je razvijen uz podrsku Projekta jacanja sestrinstva koji finansira Vlada Svicarske. Prirucnik je vazan doprinos osiguranju kvalitetne njege koju pruzaju medicinske sestre u zajednici i u domovima pacijenata. Ove usluge su posebno znacajne jer medicinske sestre u zajednici imaju pristup osobama kojima je pomoc najpotrebnija, rade na promociji zdravlja i prevenciji oboljevanja, te tako smanjuju ukupne troskove zdravstvenog sistema', naglasila je ovom prigodom Maja Zaric, menaderica programa i savjetnica za razvojnu politiku Ambasade Svicarske u BiH. Direktor 'Fondacije fami' Dejan Sredic je istakao: 'Medicinske sestre-tehnicari su iznimno znacajna grupa zdravstvenih radnika: najbrojniji su, najblizi pacijentu i najbolje poznaju svoju zajednicu. Bez jacanja ove profesije, nece biti moguce odgovoriti na mnogobrojne zdravstvene izazove 21. vijeka. Rad na procesu standardizacije usluga medicinskih sestara-tehnicara se nastavlja i tece paralelno u oba bh. entiteta. Projekat daje podrsku i regulaciji profesije, jacanju strukovnih udruzenja, unapredenju usluga zdravstvene njege u zajednici, te poboljsanju obrazovanja medicinskih sestara i tehnicara.' Spomenka Omanovic, diplomirana medicinska sestra iz Sluzbe za kvalitet Doma zdravlja Tuzla i clan radne grupe za izradu SOP-ova, naglasila je sljedece: 'Osjecam veliko zadovoljstvo danas iz dva razloga. Kao prvo, zato sto radna grupa moze predstaviti prirucnik sa SOP-ovima koji je nastao kao rezultat ne tako jednostavnog jednogodisnjeg rada. Moram istaci da su clanovi radne grupe ulozili sve svoje znanje i iskustvo, ali i dosta vremena, truda i rada u istrazivanje savremene literature i uskladivanje iste sa nasom legislativom. Kao drugo, zato sto primjenom izradenih SOP-ova doprinosimo napretku savremene sestrinske profesije, a posebno u vrlo specificnoj i kompleksnoj djelatnosti kao sto je polivalentna patronaza. Medicinske sestre i tehnicari, primjenom SOP-ova ce pruzati usluge u zajednici na standardiziran, jedinstven i siguran nacin, kako za pacijente tako i za medicinske sestre. Jos moram istaci da su SOP-ovi napisani tako da budu primjenjivi i u ruralnoj i u urbanoj sredini na isti nacin, sto znaci da ce pacijenti iz Sarajeva, Tuzle, Bihaca, Ljubuskog, Celinca, Odaka ili Mramora dobijati usluge na isti nacin'. Projekat jacanja sestrinstva u BiH finansira Vlada Svicarske, a provode Fondacija fami i Zenevske univerzitetske bolnice, zajedno sa Federalnim ministarstvom zdravstva, Ministarstvom zdravlja i socijalne zastite Republike Srpske i drugim domacim institucijama.