Sastanak direktorice sa dijelom zaposlenika HMP

image descriptino

Danas je u kabinetu v.d. direktorice Nedime dr. Zulic, spec P/O medicine odrzan sastanak sa dijelom zaposlenika Sluzbe hitne medicinske pomoci.
Pored zaposlenika HMP, sastanku je prisustvovao pomocnik direktora za primarnu zdravstvenu zastitu, dr. Khudeir Muamer, spec. epidemiolog, sef Sluzbe za hitnu medicinsku pomoc, dr. Fuad Sabic, spec. urgentne medicine, te glavni medicinar Mizic Suljo, dipl.med.tehnicar.

Sastanak je odrzan s ciljem bolje organizacije posla i podizanja stepena kvalitete pruzenih usluga.

Galerija