Služba za higijensko-epidemiološku zdravstvenu zaštitu (HES)

image description

U službi se obavljaju poslovi iz oblasti epidemiologije, higijene (školske, komunalne, ishrane), socijalne medicine i interdisciplinarne saradnje sa drugim službama Doma zdravlja, Zavoda za javno zdravstvoUSK i drugih institucija u zavisnosti od potreba i problematike koju treba rješavati.

Radi sprečavanja i suzbijanja zaraznih bolesti, služba poduzima posebne mjere propisane Zakonom o zaštiti stanovništa od zaraznih bolesti. Prioritet j erad na ranom otkrivanju izvora zaraze i puteva prenošenja zaraze, predstavljanje i zdravstveno vaspitanje o prevenciji zaraznih bolesti, zatim prijavljivanje, a prema epidemiološkim indikacijama; izolacija, prevoz i liječenje.

Mjere dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, služba takođe provodi prema epidemiološkim indikacijama, u zavisnosti od otkrivene i prijavljene zarazne bolesti, kao i u područjima zahvaćenim poplavama. Radi sprečavanja zaraznih bolesti služba je još jače intenzivirala nadzor nad svim kategorijama lica koja su stavljena pod zdravstveni nadzor. Posebno se to odnosi na lica zaposlena u proizvodnji i prometu životnih namjernica kao i na snadbijevanju stanovništva vodom za piće, lica zaposlena u školskim i drugim organizacijama za djecu i omladinu, lica zaposlena u zdravstvenim organizacijamakao i lica koja rade na proizvodnji, opremanju izdavanju lijekova i pomoćnih ljekovitih sredstava, zatim lica koja rade na pružanju higijenskih usluga stanovništvu. Služba vrši zdravstveni nadzor i nad licima koja su preboljela određene zarazne bolesti kao i nad licima koja su u bliskom kontaktu sa oboljelim od određene zarazne bolesti.

Imunizaciju kao posebnu mjeru za spriječavanje zaraznih bolesti, služba vrši samo faultativnu (protiv gripe).

U ovoj službi se obavlja i prikupljanje uzoraka za mikrobiološku analizu (stolica, urin, brisevi).

Zaposlenici službe

dr. Khudeir Muamer, spec.epidemiolog, šef službe
Delalić Zerina, dipl.san.ing
Pandžić Elvedina, bach.zdr.-smjer san.ekol.ing.
Prošić Denis, bach.san.ekol.ing.
Rekić Dževahira, med. sestra

Kontakt

Tel: 037 515 472
E-mail: info@dzcazin.ba

Radno vrijeme

ponedjeljak - petak
07:00 - 13:30