Odluka o odabiru ponudioca za nabavku usluga verifikacije medicinskih uredaja/opreme

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku usluga verifikacije medicinskih uredaja/opreme... Pročitaj

Odluka o odabiru ponudioca za nabavku roba iz LOTa 11a)

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku roba iz LOTa 11a)... Pročitaj

Odluka o odabiru ponudioca za nabavku roba iz LOTa 11b)

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku roba iz LOTa 11b)... Pročitaj

Odluka o odabiru ponudioca za nabavku roba iz LOTa 11c)

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku roba iz LOTa 11c)... Pročitaj

Odluka o odabiru ponudioca za nabavku usluga zbrinjavanja/unistavanja infektivnog otpada

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku usluga zbrinjavanja/unistavanja infektivnog otpada... Pročitaj

Odluka o odabiru ponudioca za nabavku lijekova Lot 12b)

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku lijekova Lot 12b)... Pročitaj

Odluka o odabiru ponudioca za nabavku usluga specijaliste radiologa

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku usluga specijaliste radiologa... Pročitaj

Odluka o odabiru ponudioca za nabavku roba iz Lota 12a) i 12b)

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku roba iz Lota 12a) - Nabavka ampuliranih lijekova i 12b) - Nabavka tabletira... Pročitaj

Odluka o odabiru ponudioca za nabavku roba iz Lota 12c) - Nabavka ostalih lijekova

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku roba iz Lota 12c) - Nabavka ostalih lijekova... Pročitaj

Odluka o odabiru ponudioca za nabavku usluga servisiranja medicinske opreme (LOT 23a)

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku usluga servisiranja medicinske opreme (LOT 23a)... Pročitaj

Odluka o odabiru ponudioca za nabavku usluga servisiranja medicinske opreme (LOT 23b, 23e)

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku usluga servisiranja medicinske opreme (LOT 23b, 23e)... Pročitaj

Odluka o postupka javne nabavke usluga servisiranja medicinske opreme (LOT 23c, 23d, 23f)

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o ponistenju postupka za nabavku usluga servisiranja medicinske opreme (LOT 23c, 23d, 23f)... Pročitaj

Odluka o ponistenju usluga zbrinjavanja i unistenja infektivnog otpada

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o ponistenju usluga zbrinjavanja i unistenja infektivnog otpada... Pročitaj

Zakljucak o odbacivanju zalbe zbog nedostatka aktivne legitimacije

Zakljucak o odbacivanju zalbe zbog nedostatka aktivne legitimacije... Pročitaj

Odluka o odabiru ponudioca za nabavku zubnog materijala

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku zubnog materijala... Pročitaj

Odluka o odabiru ponudioca za nabavku redovnog odrzavanja vozila pod garantnim rokom

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku redovnog odrzavanja vozila pod garantnim rokom.... Pročitaj

Odluka o odabiru ponudioca za nabavku laboratorijskih reagenasa za aparat Exsias E1

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku laboratorijskih reagenasa za aparat Exsias E1.... Pročitaj

Odluka o odabiru ponudioca za nabavku laboratorijskih reagenasa za urinsku dijagnostiku

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku laboratorijskih reagenasa za urinsku dijagnostiku.... Pročitaj

Zakljucak o odbacivanju zalbe

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Zakljucak o odbacivanju zalbe zbog nedostatka aktivne legitimacije.... Pročitaj

Odluka o odabiru ponudioca za nabavku usluga osiguranja radnika

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku usluga osiguranja radnika.... Pročitaj

Odluka o odabiru ponudioca za nabavku laboratorijskih reagenasa

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku laboratorijskih reagenasa za aparat Thrombostat.... Pročitaj

Odluka o odabiru ponudioca za nabavku usluga osiguranja

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku usluga osiguranja motornih vozila.... Pročitaj

Odluka o odabiru ponudioca za nabavku usluga dostavljanja gotove hrane

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku usluga dostavljanja gotove hrane.... Pročitaj

Odluka o ponistenju otvorenog postupka -

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o ponistenju otvorenog postupka javne nabavke usluga dostavljanja gotove hrane.... Pročitaj

Odluka o dodjeli ugovora drugorangiranom

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o dodjeli ugovora drugorangiranom ponudacu za nabavku dostavljanja gotove hrane (catering) za potrebe pacijenata kojima ... Pročitaj

Odluka o odabiru ponudioca za nabavku usluga bakterioloskih analiza

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku usluga bakterioloskih analiza.... Pročitaj

Odluka o odabiru ponudioca za dostavljanje gotove hrane

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudioca za dostavljanje gotove hrane.... Pročitaj

Odluka o odabiru ponudioca za nabavku usluga revizije financijskog poslovanja

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku usluga revizije financijskog poslovanja za 2023 i 2024. godinu.... Pročitaj

Odluka o odabiru ponudioca za nabavku iz Lota 8 i Lota 9

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku iz Lota 8 i Lota 9... Pročitaj

Odluka o odabiru ponudioca za nabavku usluga osiguranja motornih vozila

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku usluga osiguranja motornih vozila... Pročitaj

Odluka o odabiru ponudioca za nabavku sistema za laboratorijski reagens HbA1C

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku sistema za laboratorijski reagens HbA1C... Pročitaj

Odluka o ponistenju postupka i dodjeli ugovora drugorangiranom

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o ponistenju postupka i dodjeli ugovora drugorangiranom.... Pročitaj

Odluka o ponistenju postupka za nabavku usluga finansijskog poslovanja

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o ponistenju postupka za nabavku usluga finansijskog poslovanja... Pročitaj

Odluka o odabiru ponudioca za nabavku loz ulja

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku loz ulja... Pročitaj

Odluka o odabiru ponudioca za nabavku za LOT 15a

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku za LOT 15a... Pročitaj

Odluka o odabiru ponudioca za nabavku za LOT 15b

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku za LOT 15b... Pročitaj

Odluka o ponistenju postupka za nabavku reagensa Hba1c

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o ponistenju postupka za nabavku reagensa Hba1c... Pročitaj

Odluka o odabiru ponudioca za nabavku za LOT 6b i LOT 6d

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku za LOT 6b i LOT 6d... Pročitaj

Odluka o odabiru ponudioca za nabavku opreme LOT 1

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku opreme LOT 1... Pročitaj

Odluka o odabiru ponudioca za nabavku opreme LOT 2

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku opreme LOT 2... Pročitaj

Odluka o odabiru ponudioca za nabavku motornih vozila

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku motornih vozila... Pročitaj

Odluka o ponistenju postupka javne nabavke usluga revizije financijskog poslovanja za poslovnu 2023 i 2024. godinu

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o ponistenju postupka javne nabavke usluga srevizije financijskog poslovanja za poslovnu 2023 i 2024. godinu... Pročitaj

Odluka o odabiru ponudioca za nabavku usluga specijaliste pneumoftiziologa

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku usluga specijaliste pneumoftiziologa... Pročitaj

Odluka o prihvatanju zalbe

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o prihvatanja zalbe ponudaca KULA MONT doo Zenica an Tendersku dokumentaciju broj 2686/23 od 24.05.2023.godine.... Pročitaj

Odluka o odabiru ponudioca za nabavku usluga servisiranja opreme za hemodijalizni tretman

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku usluga servisiranja uredaja/opreme za hemodijalizni tretman proizvodaca Fre... Pročitaj

Odluka o odabiru ponudioca za nabavku usluga bakterioloskih analiza

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku usluga bakterioloskih analiza.... Pročitaj

Odluka o odabiru ponudioca za nabavku usluga servisiranja uredaja za hemodijalizu

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku usluga servisiranja uredaja za hemodijalizu.... Pročitaj

Odluka o odabiru ponudioca za nabavku usluga verifikacije medicinskih uredaja

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku usluga verifikacije medicinskih uredaja.... Pročitaj

Odluka o ponistenju postupka javne nabavke usluga srevizije financijskog poslovanja za poslovnu 2023 i 2024. godinu

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o ponistenju postupka javne nabavke usluga srevizije financijskog poslovanja za poslovnu 2023 i 2024. godinu... Pročitaj

Odluka o odabiru ponudioca za nabavku usluga servisiranja laboratorijskih aparata LOT 20c

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku usluga servisiranja laboratorijskih aparata LOT 20c... Pročitaj

Odluka o odabiru ponudioca za nabavku usluga servisiranja laboratorijskih aparata LOT 20d i 20e

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku usluga servisiranja laboratorijskih aparata LOT 20d i 20e... Pročitaj

Odluka o odabiru ponudioca za nabavku usluga servisiranja laboratorijskih aparata LOT 20a i 20b

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku usluga servisiranja laboratorijskih aparata LOT 20a i 20b ... Pročitaj

Odluka o odabiru ponudioca za nabavku usluga iz LOTa 21

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku usluga iz LOTa 21... Pročitaj

Odluka o odabiru ponudioca za nabavku usluga specijaliste radiologa

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku usluga specijaliste radiologa... Pročitaj

Odluka o odabiru ponudioca za nabavku roba iz LOTa 5

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku roba iz LOTa 5... Pročitaj

Odluka o odabiru ponudioca za nabavku roba iz LOTa 4A

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku roba iz LOTa 4A... Pročitaj

Odluka o odabiru ponudioca za nabavku roba iz LOTa 4B

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku roba iz LOTa 4B... Pročitaj

Odluka o odabiru ponudioca za nabavku roba iz LOTa 11

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku roba iz LOTa 11... Pročitaj

Odluka o odabiru ponudioca za nabavku usluga osiguranja radnika

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku usluga osiguranja radnika... Pročitaj

Odluka o odabiru ponudioca za nabavku iz LOTa 1A i 1B

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku iz LOTa 1A i 1B... Pročitaj

Odluka o odabiru ponudioca za nabavku usluga osiguranja motornih vozila

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku usluga osiguranja motornih vozila... Pročitaj

Zakljucak o odbacivanju zalbe

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Zakljucak o odbacivanju zalbe zbog aktivne legitimacije... Pročitaj

Odluka o odabiru ponudioca za nabavku redovnog odrzavanja vozila pod garancijom

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku redovnog odrzavanja vozila pod garancijom... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku reagensa

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku reagensa... Pročitaj

Odluka o ponistenju postupku javne nabavke

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o ponistenju postupka javne nabavkemedicinskih uredaja-hemodijaliznih aparata.... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku goriva

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku goriva... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku usluga iz LOTa 7

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku usluga iz LOTa 7... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku roba iz LOTa 2

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku roba iz LOTa 2... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku roba iz LOTa 4

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku roba iz LOTa 4... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku roba iz LOTa 25

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku roba iz LOTa 25... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku usluga iz LOta 14

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku usluga iz LOta 14... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku usluge izrade projektne dokumentacije u svrhu erkonstrukcije instalcija vode

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku usluge izrade projektne dokumentacije u svrhu erkonstrukcije instalcija vod... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku usluga pneumoftziologa

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku usluga pneumoftziologa... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku iz LOTa 7

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku iz LOTa 7... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku prehrambeni proizvodi

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku prehrambeni proizvodi... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku roba iz LOTa 32

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku roba iz LOTa 32... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku roba iz LOTa 2

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku roba iz LOTa 2... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku zastitne opreme za RTG

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku zastitne opreme za RTG... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku usluga iz LOTa 30

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku usluga iz LOTa 30... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku roba iz LOTa 6

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku roba iz LOTa 6... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku roba iz LOTa 8

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku roba iz LOTa 8... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku sredstava za ciscenje

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku sredstava za ciscenje... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku reagenasa

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku reagenasa... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku usluga iz LOTa 13

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku usluga iz LOTa 13... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku prehrambenih proizvoda

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku prehrambenih proizvoda... Pročitaj

Tender za nabavku usluga pneumoftiziologa

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje tender za nabavku usluga pneumoftiziologa.... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku roba iz LOTa 6

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku roba iz LOTa 6... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku roba iz LOTa 9

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku roba iz LOTa 9... Pročitaj

Odluka izmjeni Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku radova na izgradnji portirnice

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izmjeni Odluke o izboru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku radova na izgradnji portirnice... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku laboratorijskih reagenasa

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku laboratorijskih reagenasa... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku radova na izgradnji portirnice

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku radova na izgradnji portirnice... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku oftalmoloskih usluga

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku oftalmoloskih usluga... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku usluga iz Lota 41

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku usluga iz Lota 41... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku usluga servisiranja fiskalnih kasa

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku usluga servisiranja fiskalnih kasa... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku roba iz Lota 52

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku roba iz Lota 52... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku roba iz Lota 45

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku roba iz Lota 45... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku roba iz Lota 2

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku roba iz Lota 2... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku roba iz Lota 8

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku roba iz Lota 8... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku roba iz Lota 32

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku roba iz Lota 32... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku usluga iz Lota 30

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku usluga iz Lota 30... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku usluga iz Lota 43

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku usluga iz Lota 43... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku usluga/roba iz Lota 17

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku usluga/roba iz Lota 17... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku roba iz Lota 6

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku roba iz Lota 6... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku kancelarijskog i stampanog materijala

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku kancelarijskog i stampanog materijala... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku oftalmoloske opreme

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku oftalmoloske opreme... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku usluga tekuceg odrzavanja opreme i objekata

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku usluga tekuceg odrzavanja opreme i objekata... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku usluga iz Lota 6

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku usluga iz Lota 6... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku roba iz Lota 42

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku roba iz Lota 42... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku roba iz Lota 40

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku roba iz Lota 40... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku roba iz Lota 40

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku roba iz Lota 40... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku roba iz Lota 6

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku roba iz Lota 6... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku roba iz Lota 32

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku roba iz Lota 32... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku roba iz Lota 32

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku roba iz Lota 32... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku roba iz Lota 32

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku roba iz Lota 32... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku roba iz Lota 45

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku roba iz Lota 45... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku roba iz Lota 28

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku roba iz Lota 28... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku tonera i ketridza

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku tonera i ketridza... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku roba iz LOTa 9

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku roba iz LOTa 9... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku usluga iz LOTa 24

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku usluga iz LOTa 24... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku roba iz LOTa 32

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku roba iz LOTa 32... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku usluga sistematskog pregleda za uposlenike Sluzbe za unutrasnju zastitu

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku usluga sistematskog pregleda za uposlenike Sluzbe za unutrasnju zastitu... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku usluga kontrole zdravstvene ispravnosti vode

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku kontrole zdravstvene ispravnosti vode... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku ogrijevnog drveta

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku ogrijevnog drveta... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku ugostiteljskih usluga

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku ugostiteljskih usluga... Pročitaj

Odluka o ponistenju postupku javne nabavke radova

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o ponistenju postupka javne nabavke radova na izgradnji portirnice za potrebe ZU DOM zdravlja Cazin... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku zavojnog i sanitetskog materijala

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku zavojnog i sanitetskog materijala... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku roba iz Lota 13

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku roba iz Lota 13... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku roba iz Lota 3

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku roba iz Lota 3... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku lijekova

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku lijekova... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku usluga zdrinjavanja infektivnog otpada

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku usluga zdrinjavanja infektivnog otpada... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku roba iz LOTa 39

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku roba iz LOTa 39... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku roba iz LOTa 4

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku roba iz LOTa 4... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku usluga iz LOTa 20

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku usluga iz LOTa 20... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku reagensa/boja za citologa

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku reagensa/boja za citologa... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku usluga iz Lota 6

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku usluga iz Lota 6... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku roba iz Lota 45

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku roba iz Lota 45... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku roba iz Lota 13

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku roba iz Lota 13... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku roba iz Lota 6

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku roba iz Lota 6... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku usluga iz Lota 48

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku usluga iz Lota 48... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku iz Lota 23

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku iz Lota 23... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku roba iz Lota 2

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku nabavku roba iz Lota 2... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku usluga osiguranja motornih vozila

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku nabavku usluga osiguranja motornih vozila... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku zubnog materijala i inventara

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku nabavku zubnog materijala i inventara... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku AIS licenci

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku nabavku AIS licenci... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku usluga iz LOTa 17d, 17e, i 17f

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku nabavku usluga iz LOTa 17d, 17e, i 17f.... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku usluga iz LOTa 17c

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku nabavku usluga iz LOTa 17c.... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku usluga iz LOTa 17a i 17b

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku nabavku usluga iz LOTa 17a i 17b.... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku usluga iz LOTa 42

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku nabavku usluga iz LOTa 42.... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku usluga iz LOTa 43

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku nabavku usluga iz LOTa 43.... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku usluga iz LOTa 17

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku nabavku usluga iz LOTa 17.... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku usluga odrzavanje racunara

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku nabavku usluga odrzavanje racunara... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku usluga iz Lota 14

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku nabavku usluga iz Lota 14... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku laboratorijskih reagenasa za aparat Trombostat

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku nabavku laboratorijskih reagenasa za aparat Trombostat... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku brzih antigen testova

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku nabavku brzih antigen testova... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku dezinficijenasa

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku nabavku dezinficijenasa... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku usluga osiguranja vozila

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku usluga osiguranja vozila... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku roba/usluga iz LOTa 19

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku roba/usluga iz LOTa 19... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku loz ulja

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku loz ulja... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku ostale medicinske opreme

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku ostale medicinske opreme ... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku antigen brzih testova na COVID-19

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku antigen brzih testova na COVID-19... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku usluga iz LOTa 43

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku usluga iz LOTa 43... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku usluga tehnickog pregleda

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku usluga tehnickog pregleda motornih vozila... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku roba iz Lota 32

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku roba iz Lota 32... Pročitaj

Informacija o provodenju pregovarackog postupka

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Informaciju o provodenju pregovarackog postupka bez objave obavjestenja za nabavku AIS licenci... Pročitaj

Odluka o pokretanju

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o pokretanju pregovaackog postupka bez objave obavjestenja o nabavci u postupku javne nabavke AIS licenci... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku roba iz Lota 2

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku roba iz Lota 2... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku roba iz Lota 32

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku roba iz Lota 32... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku roba/usluga iz Lota 7

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku roba/usluga iz Lota 7... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku roba/usluga iz Lota 47

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku roba/usluga iz Lota 47... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku motornih vozila

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku motornih vozila... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku roba/usluga iz Lota 7

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku roba/usluga iz Lota 7... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku usluga iz LOTa 27

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku usluga iz LOTa 27... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku roba/usluga iz LOTa 7

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku roba/usluga iz LOTa 7... Pročitaj

Odluka o prihvatanju zalbe na TD 173/22

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o prihvatanju zalbe ponudaca Hifa-Petrol doo Sarajevo na TD 173/22 od 10.01.2022.godine... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku roba/usluga iz LOTa 47

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku roba/usluga iz LOTa 47... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku usluga dostavljanja gotove hrane za Hemodijaliztni centar

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku usluga dostavljanja gotove hrane za Hemodijaliztni centar... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku roba iz LOTa 12

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku roba iz LOTa 12... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku roba iz LOTa 35

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku roba iz LOTa 35... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku roba iz LOTa 2

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku roba iz LOTa 2... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku cccccccc

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku roba iz LOTa 34... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku usluga LOTa 6

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku usluga LOTa 6... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku digitalnog RTG aparata

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku digitalnog RTG aparata... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku usluga iz LOTa 5

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku usluga iz LOTa 5... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku usluga iz LOTa 12

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku usluga iz LOTa 12... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku usluga iz LOTa 14

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku usluga iz LOTa 14... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku antigen brzih testova na Covid 19

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku antigen brzih testova na Covid 19... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku usluga iz LOTa 50

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku usluga iz LOTa 50... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku bakterioloskih analiza

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku bakterioloskih analiza... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku racunara i racunarske opreme

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku za racunara i racunarske opreme... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku roba iz Lota 36

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku roba iz Lota 36... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku roba iz Lota 29

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku roba iz Lota 29... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku roba iz Lota 11

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku roba iz Lota 11... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku roba iz Lota 7

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku roba iz Lota 7... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku roba iz Lota 7

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku roba iz Lota 7... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku roba iz Lota 1

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku roba iz Lota 1... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku roba iz Lota 51

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku roba iz Lota 51... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku medicinske opreme/uredaja za potrebe Sluzbe za zdravstvenu zastitu zena

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku medicinske opreme/uredaja za potrebe Sluzbe za zdravstvenu zastitu zena... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku roba iz Lota 5

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku roba iz Lota 5... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku roba iz Lota 45

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku roba iz Lota 45... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku roba iz Lota 29

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku roba iz Lota 29... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku usluga/roba iz Lota 20

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku usluga/roba iz Lota 20... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku usluga/roba iz Lota 17

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku usluga/roba iz Lota 17... Pročitaj

Odluka o ponistenju otvorenog postupka javne nabavke racunara

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o ponistenju otvorenog postupka javne nabavke racunara/racunarske opreme... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku usluga iz Lota 19

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku usluga iz Lota 19... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku roba iz Lota 29

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku roba iz Lota 29... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku roba iz Lota 29

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku roba iz Lota 29... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku usluga kisika, odnosno roba iz Lota 8 - Nabavka aparata za kisik, kisika, te servisiranje istih

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku usluga kisika, odnosno roba iz Lota 8 - Nabavka aparata za kisik, kisika, t... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku usluga servisiranja fizikalne opreme - aparat za limfnu drenazu

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku usluga servisiranja fizikalne opreme - aparat za limfnu drenazu... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku usluga specijaliste pneumoftiziologa

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku usluga specijaliste pneumoftiziologa... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku roba iz LOTa 46

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku roba iz LOTa 46 - Nabavka HTZ opreme ... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku radova iz LOTa 6

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku radova iz LOTa 6 - Zamjena krov na zgradi CBR-a ... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku roba iz LOTa 7

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku roba iz LOTa 7... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku roba iz LOTa 48

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku roba iz LOTa 48... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku roba iz LOTa 11 E)

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku roba iz LOTa 11 E)... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku roba iz LOTa 11 D)

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku roba iz LOTa 11 D)... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku roba iz LOTa 11 C)

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku roba iz LOTa 11 C)... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku roba iz LOTa 11 B)

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku roba iz LOTa 11 B)... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku roba iz LOTa 11 A)

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku roba iz LOTa 11 A)... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku usluga iz LOTa 40

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku usluga iz LOTa 40... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku roba iz LOTa 28

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku roba iz LOTa 28... Pročitaj

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Poziv za nabavku usluga pneumoftiziloga... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku usluga iz LOTa 13

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku usluga iz LOTa 13 - Servisiranje stomatoloske i laboratorijske opreme.... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku usluga iz LOTa 13

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku usluga iz LOTa 13... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku roba iz LOTa 46

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku roba iz LOTa 46... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku usluga iz Lot-a 9

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku usluga iz Lot-a 9... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku usluga iz Lot-a 11

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku usluga iz Lot-a 11... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku usluga iz Lot-a 21

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku usluga iz Lot-a 21... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku usluga iz Lot-a 29

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku usluga iz Lot-a 29... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku roba iz Lot-a 45

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku roba iz Lot-a 45... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku roba iz Lot-a 48

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku roba iz Lot-a 48... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku usluga iz Lot-a 13

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku usluga iz Lot-a 13... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku usluga iz Lot-a 30

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudaca za nabavku usluga iz Lot-a 30... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku kisika, odnosno roba iz Lot-a 8

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudaca za nabavku kisika, odnosno roba iz Lot-a 8 - Nabavka aparat za kisik, kisika, te servis... Pročitaj

Odluka o ponistenju otvorenog postupka

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o ponistenju otvorenog postupka - Nabavka medicinske opreme uredaja za potrebe sluzbe za zdravstvenu zastitu zena (GINEK... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku roba LOT 29

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudaca za nabavku roba LOT 29 - Nabavka sitnog inventara medicinskog/nemedicinskog za potrebe ... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku roba LOT 29

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudaca za nabavku roba LOT 29 - Nabavka sitnog inventara medicinskog/nemedicinskog za potrebe ... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku roba LOT 46

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudaca za nabavku roba LOT 46 - Nabavka HTZ opreme ... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku roba LOT 12, 13, 14 i 15

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudaca za nabavku roba LOT 12, 13, 14 i 15 ... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku roba LOT 28

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudaca za nabavku roba LOT 28... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku roba LOT 14

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudaca za nabavku roba LOT 14... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku roba LOT 29

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudaca za nabavku roba LOT 29 ... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku roba LOT 24

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudaca za nabavku roba LOT 24... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku roba LOT 29

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudaca za nabavku roba LOT 29... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku usluga verifikacije medicinske opreme/uredaja

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudaca za nabavku usluga verifikacije medicinske opreme/uredaja... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku usluga iz Lota 29

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudaca za nabavku usluga iz Lota 29 - Nabavka neophodnog medicinskog i nemedicinskog sitnog in... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku usluga iz Lota 2

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudaca za nabavku usluga iz Lota 2 - Nabavka i odrzavanje telefonskih aparata (fiksnih i mob... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku usluga servisiranja uredaja/opreme za hemodijalizni tretman proizvodaca B.Braun za potrebe ZU Dom zdravlja Cazin

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudaca za nabavku usluga servisiranja uredaja/opreme za hemodijalizni tretman proizvodaca B.... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku usluga iz LOTa 14

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudaca za nabavku usluga iz LOTa 14, Usluge servisiranja fizikalne i ostale medicinske oprem... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku usluga iz LOTa 29

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudaca za nabavku usluga iz LOTa 29, Nabavka neophodnog medicinskog i nemedicinskog sitnog i... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku usluga iz LOTa 29

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudaca za nabavku usluga iz LOTa 29, Nabavka neophodnog medicinskog i nemedicinskog sitnog i... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku usluga iz LOTa 45

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudaca za nabavku usluga iz LOTa 45 - Nabavka namjestaja (medicinskog i nemedicinskog) ... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku usluga iz LOTa 14

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudaca za nabavku usluga iz LOTa 14 - Servisiranje fizikalne i ostale opreme... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku usluga servisiranja RTG aparata

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudaca za nabavku usluga servisiranja RTG aparata... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku usluga iz LOTa 2

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudaca za nabavku usluga iz LOTa 2 - Nabavka i odrzavanje telefonskih aparata (fiksnih i mobi... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku brzih seroloskih COVID-19 testova na IGG/IGM antitijela

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudaca za nabavku brzih seroloskih COVID-19 testova na IGG/IGM antitijela... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku usluga servisiranja laboratorijskih aparata za Lot 15d i 15e

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudaca za nabavku usluga servisiranja laboratorijskih aparata za Lot 15d i 15e... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku usluga servisiranja laboratorijskih aparata za Lot 15c

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudaca za nabavku usluga servisiranja laboratorijskih aparata za Lot 15c... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku usluga servisiranja laboratorijskih aparata za Lot 15a i 15b

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudaca za nabavku usluga servisiranja laboratorijskih aparata za Lot 15a i 15b... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku goriva za potrebe ZU Dom zdravlja Cazin

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudaca za nabavku goriva za potrebe ZU Dom zdravlja Cazin... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku potrosnog materijala iz Lota 31

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudaca za nabavku potrosnog materijala iz Lota 31 - Nabavka potrosnog materijala/inventara za... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku potrosnog materijala iz Lota 31

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudaca za nabavku potrosnog materijala iz Lota 31 - Nabavka potrosnog materijala/inventara za... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku usluga servisiranja PP aparata i hidranata, odnosno usluga iz LOTa 5A i 5B

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudaca za nabavku usluga za Lot 5A - Tehnicki pregled motornih vozila i Lot 5B - Osiguranje m... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku usluga servisiranja PP aparata i hidranata, odnosno usluga iz LOTa 17

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudaca za nabavku usluga servisiranja PP aparata i hidranata, odnosno usluga iz LOTa 17... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku roba/uluga iz Lot 6

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudaca za nabavku roba/uluga iz Lot 6... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku potrosni materijal iz Lota 28

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudaca za nabavku potrosni materijal iz Lota 28... Pročitaj

Odluka o ponistenju postupka javne nabavke za usluge iz Lota 12

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o ponistenju postupka javne nabavke za usluge servisiranja hemodijaliznih aparata i opreme proizvodaca Fresenius Medical... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku usluga revizije finansijskog poslovanja za 2020. godinu

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudaca za nabavku usluga revizije finansijskog poslovanja za 2020. godinu... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku usluga iz Lota 5

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudaca za nabavku usluga iz Lota 5 - Nabavka pojacala signala za kablovsku televiziju... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku usluga iz Lota 23

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudaca za nabavku usluga iz Lota 23 - Nabavka usluga odrzavanja i servisiranja racunara (hardv... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku usluga iz Lota 27

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudaca za nabavku usluga iz Lota 27... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku usluga iz Lota 39

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudaca za nabavku usluga iz Lota 39... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku usluga satelitskog pracenja vozila

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudaca za nabavku usluga satelitskog pracenja vozila... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku usluga pretplate na portal REC

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudaca za nabavku usluga pretplate na portal REC... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku usluga ciscenja snijega u krugu ZU Dom zdravlja Cazin

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudaca za nabavku usluga ciscenja snijega u krugu ZU Dom zdravlja Cazin... Pročitaj

Odluka o izmjeni Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za usluge odrzavanja softwera

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izmjeni Odluke o izboru najpovoljnijeg ponudaca za usluge odrzavanja softwera... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku tonera i ketridza

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudaca za nabavku tonera i ketridza... Pročitaj

Odluka o ponistenju postupka javne nabavke za usluge ciscenja snijega (Lot 5)

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o ponistenju postupka javne nabavke za usluge ciscenja snijega (Lot 5)... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku usluga odrzavanja softwera

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudaca za nabavku usluga odrzavanja softwera ... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku LOTa 14 -.Servisiranje medicinske opreme/uredaja

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudaca za nabavku LOTa 14 -.Servisiranje medicinske opreme/uredaja... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku LOTa 3

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudaca za nabavku LOTa 3... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku prehrambenih proizvoda i sredstava za ciscenje

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudaca za nabavku prehrambenih proizvoda i sredstava za ciscenje... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku reagenasa za potrebe laboratorijskih aparata

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudaca za nabavku reagenasa za potrebe laboratorijskih aparata... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za servisiranje i odrzavanje motornih vozila

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudaca za servisiranje i odrzavanje motornih vozila... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku usluga iz LOTa 3

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudaca za nabavku usluga iz LOTa 3... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku usluga iz Lota 15

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudaca za nabavku usluga iz Lota 15... Pročitaj

Odluka o ponistenju postupka javne nabavke prehrambeni proizvoda i sredstava za ciscenje

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o ponistenju postupka javne nabavke prehrambeni proizvoda i sredstava za ciscenje... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku usluga iz Lota 22

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudaca za nabavku usluga iz Lota 22... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku usluga servisiranja fotokopirnog aparata

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudaca za nabavku usluga servisiranja fotokopirnog aparata... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku usluga iz Lota 14

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudaca za nabavku usluga iz Lota 14.... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku roba iz Lota 7

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudaca za nabavku roba iz Lota 7.... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku usluga iz LOTa 3

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudaca za nabavku usluga iz LOTa 3... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku loz ulja

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudaca za nabavku loz ulja... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku roba iz Lota 13

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudaca za nabavku roba iz Lota 13... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku kancelarijskog i stampanog materijala

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudaca za nabavku kancelarijskog i stampanog materijala... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku tonera i ketridza

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudaca za nabavku tonera i ketridza... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku oftalmoloskih usluga

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudaca za nabavku brzih seroloskih COVID-19 testova na IGG/IGM antitijela... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku oftalmoloskih usluga

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudaca za nabavku oftalmoloskih usluga... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku roba iz Lot-a 6

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudaca za nabavku roba iz Lot-a 6... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku roba iz Lot-a 4- Nabavka roba iz asortimana poljoprivredne apoteke

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudaca za nabavku roba iz Lot-a 4- Nabavka roba iz asortimana poljoprivredne apoteke... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku roba iz Lota 35 - Nabavka deratizacijskih kutija

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudaca za nabavku roba iz Lota 35-Nabavka deratizacijskih kutija... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku usluga iz Lota 35

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudaca za nabavku usluga iz Lota 35... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku usluga iz Lota 14

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudaca za nabavku usluga iz Lota 14... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku usluga iz Lota 3

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudaca za nabavku usluga iz Lota 3... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku usluga iz Lota 19

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudaca za nabavku usluga iz Lota 19... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku roba, nabavka kisika, aparata za kisik i servisiranje istih

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudaca za nabavku roba, nabavka kisika, aparata za kisik i servisiranje istih... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku usluga osiguranja motornih vozila

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudaca za nabavku usluga kontrole usluga osiguranja motornih vozila... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku roba iz Lota 29

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudaca za nabavku roba iz Lota 29 - nabavka usluga kontrole zdravstvene ispravnosti vode u Hem... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku roba iz Lota 37

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudaca za nabavku roba iz Lota 37 - nabavka namjestaja za potrebe HES-a (mini kuhinja) ... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku testova na COVID 19 - brzi test

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudaca za nabavku testova na COVID 19 - brzi test... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku roba iz LOTa 3 Nabavka aparata za fax

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudaca za nabavku roba iz LOTa 3 Nabavka aparata za fax... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku roba iz LOTa 16 - nabavka i servisiranje pp aparata

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudaca za nabavku roba iz LOTa 16 - nabavka i servisiranje pp aparata... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku roba iz LOTa 15

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudaca za nabavku roba iz LOTa 15... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku testova na COVID 19 - brzi test

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudaca za nabavku testova na COVID 19 - brzi test... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku roba iz Lota 16

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudaca za nabavku roba iz Lota 16... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku usluga verifikacije medicinskih uredaja

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudaca za nabavku usluga verifikacije medicinskih uredaja... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku testova na COVID 19 - brzi test

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudaca za nabavku testova na COVID 19 - brzi test... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku servisiranja aparata Dimension X Pand iz Lota 14

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudaca za nabavku servisiranja aparata Dimension X Pand iz Lota 14... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku testova na COVID 19 - brzi test

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudaca za nabavku testova na COVID 19 - brzi test... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku usluga osiguranja motornih vozila

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudaca za nabavku usluga osiguranja motornih vozila... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku advokatskih usluga

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudaca za nabavku advokatskih usluga... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku usluga zbrinjavanja/unistavanja infektivnog otpada i ostrih predmeta

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudaca za nabavku usluga zbrinjavanja/unistavanja infektivnog otpada i ostrih predmeta... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku zavojnog i sanitetskog materijala

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudaca za nabavku zavojnog i sanitetskog materijala... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku pokretnog RTG uredaja

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudaca za nabavkupokretnog RTG uredaja... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku usluga revizije finansijskog oslovanja za 2019. godinu

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudaca za nabavku usluga revizije finansijskog oslovanja za 2019. godinu... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku medicinskog sitnog inventara za opremanje izolatorija

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudaca za nabavku medicinskog sitnog inventara za opremanje izolatorija... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku sredstava za dezinfekciju za dezinfekcioni tunel

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudaca za nabavku sredstava za dezinfekciju za dezinfekcioni tunel... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku roba iz LOTa 9

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudaca za nabavku roba iz LOTa 9... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku medicinske opreme

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudaca za nabavku medicinske opreme... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku usluga tehnickog pregleda motornih vozila

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudaca za nabavku usluga tehnickog pregleda motornih vozila... Pročitaj

Informacija o provodenju pregovarackog postupka bez objave obavjestenja

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Informaciju o provodenju pregovarackog postupka bez objave obavjestenja, te poziv za dostavljanje ponude za kandidata: Medical ... Pročitaj

Poziv za dostavljanje ponuda advokatske usluge

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Poziv za dostavu ponuda za advokatske usluge... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku laboratorijskih ageanasa za aparat Mini Vidas

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudaca za nabavku laboratorijskih ageanasa za aparat Mini Vidas... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku ogrijevnog drveta

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudaca za nabavku ogrijevnog drveta... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku Medicinske dijagnosticke radne stanice

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudaca za nabavku Medicinske dijagnosticke radne stanice... Pročitaj

Informacija o provodenju pregovarackog postupka bez objave obavjestenja

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Informaciju o provodenju pregovarackog postupka bez objave obavjestenja, te poziv za dostavljanje ponude za kandidata: Dakovic ... Pročitaj

Odluka o ponistenju nabavku advokatskih usluga

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o ponistenju nabavku advokatskih usluga... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku lijekova

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudaca za nabavku lijekova... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku potrosnog materijala za logopedski kabinet

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudaca za nabavku potrosnog materijala za logopedski kabinet... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku zubnog materijala i inventara

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudaca za nabavku zubnog materijala i inventara... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku usluga servisiranja laboratorijskih aparata za Lot 11c

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudaca za nabavku usluga servisiranja laboratorijskih aparata za Lot 11c... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku usluga servisiranja laboratorijskih aparata za Lot 11d i 11e

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudaca za nabavku usluga servisiranja laboratorijskih aparata za Lot 11d i 11e... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku usluga servisiranja laboratorijskih aparata za Lot 11a i 11b

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudaca za nabavku usluga servisiranja laboratorijskih aparata za Lot 11a i 11b... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku namjestaja za potrebe sluzbi ZU Dom zdravlja Cazin

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudaca za nabavku namjestaja za potrebe sluzbi ZU Dom zdravlja Cazin... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku usluga verifikacije medicinske opreme/uredaja

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudaca za nabavku usluga verifikacije medicinske opreme/uredaja... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku racunara/racunarske opreme

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudaca za nabavku racunara/racunarske opreme... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za usluge izrade projektne dokumentacije u vezi rekonstrukcije dijela prizemlja Urgentnog centra u svrhu smijestanja radiodijagnostickih uredaja

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudaca za usluge izrade projektne dokumentacije u vezi rekonstrukcije dijela prizemlja Urgentn... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku laboratorijskih reagensa za aparat Thrombostat za potrebe ZU Dom zdravlja Cazin

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudaca za nabavku laboratorijskih reagensa za aparat Thrombostat za potrebe ZU Dom zdravlja Ca... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku usluga periodicne provjere gadanja vatrenim oruzjem uposlenika unutrasnje sluzbe zastite

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudaca za nabavku usluga periodicne provjere gadanja vatrenim oruzjem uposlenika unutrasnje sl... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku usluga ugostiteljskih usluga u svrhu ispracaja penzionera

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudaca za nabavku usluga ugostiteljskih usluga u svrhu ispracaja penzionera... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku usluga revizije finansijskog poslovanjaza 2019. godinu

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudaca za nabavku usluga revizije finansijskog poslovanjaza 2019. godinu... Pročitaj

Zahtjev za dostavu ponude u postupku nabavke advokatskih usluga za potrebe

Zahtjev za dostavu ponude u postupku nabavke advokatskih usluga za potrebe ... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku sanitetskog vozila za potrebe ZU Dom zdravlja Cazin

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudaca za nabavku sanitetskog vozila za potrebe ZU Dom zdravlja Cazin ... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku usluga citoloske dijagnostike - Papanikolau

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudaca za nabavku usluga citoloske dijagnostike - Papanikolau ... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku usluga iz Lota 36

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudaca za nabavku usluga iz Lota 36 - Nabavka urinskih trakica za ocitovanje fizicko-hemijskih... Pročitaj

Odluka o ponistenju nabavku usluga iz domena citoloske dijagnostike - test na Papanikolau

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o ponistenju nabavku usluga iz domena citoloske dijagnostike - test na Papanikolau... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku usluga dostavljanja gotove hrane za potrebe pacijenata koji ma se pruza usluge hemodijalize

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudaca za nabavku usluga dostavljanja gotove hrane za potrebe pacijenata koji ma se pruza uslu... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku usluga bakterioloskih analiza

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudaca za nabavku usluga bakterioloskih analiza... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku usluga odrzavanja softvera u ZU Dom zdravlja Cazin

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudaca za nabavku usluga odrzavanja softvera u ZU Dom zdravlja Cazin... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku usluga satelitskog pracenja motornih vozila

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudaca za nabavku usluga satelitskog pracenja motornih vozila... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku opreme / uredaja za pruzanje usluga deratizacije, dezinifekcije i dezinsekcije

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudaca za nabavku opreme / uredaja za pruzanje usluga deratizacije, dezinifekcije i dezinsekci... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku HTZ opreme

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudaca za nabavku HTZ opreme... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku usluga ciscenja snijega u krugu ZU Dom zdravlja Cazin

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudaca za nabavku usluga ciscenja snijega u krugu ZU Dom zdravlja Cazin... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku servisiranja protivpozarnih aparata i ispitivanje hidranata

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudaca za nabavku servisiranja protivpozarnih aparata i ispitivanje hidranata.... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku saobracajne signalizacije u krugu ZU Dom zdravlja Cazin

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudaca za nabavku saobracajne signalizacije u krugu ZU Dom zdravlja Cazin... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku usluga iz Lota 44

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudaca za nabavku usluga iz Lota 44... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku usluga deratizacije, dezinfekcije i dezinsekcije

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudaca za nabavku usluga deratizacije, dezinfekcije i dezinsekcije... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku laboratorijskog potrosnog materijala - Lot3c

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudaca za nabavku laboratorijskog potrosnog materijala - Lot3c... Pročitaj

Odluka o ponistenju postupka javne nabavke

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku ponistenju postupka javne nabavke... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku licenci za ambulantni informacioni sistem

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudaca za nabavku licenci za ambulantni informacioni sistem... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku usluga za LOT 4

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudaca za nabavku usluga za LOT 4... Pročitaj

Odluka o ponistenju otvorenog postupka javne nabavke Transkutalnog bilirubinometra, (Lot 14)

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o ponistenju otvorenog postupka javne nabavke Transkutalnog bilirubinometra, (Lot 14)... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku strucne literature

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudaca za nabavku strucne literature... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku roba za Lot 33

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudaca za nabavku roba za Lot 33... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku roba za Lot 3c-1

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudaca za nabavku roba za Lot 3c-1... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku roba za Lot 3b

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudaca za nabavku roba za Lot 3b... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku roba za Lotove 3a, 3c2 i 3d

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudaca za nabavku roba za Lotove 3a, 3c2 i 3d... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku roba iz LOT-a 8

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudaca za nabavku roba iz LOT-a 8... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku dezinfekcionih sredstava

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudaca za nabavku dezinfekcionih sredstava... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku vreca za odlaganje infektivnog otpada

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudaca za nabavku vreca za odlaganje infektivnog otpada... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku usluga nadzora u svrhu zamjene krova na objektu CBR-a

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudaca za nabavku usluga nadzora u svrhu zamjene krova na objektu CBR-a... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku uredjaja za pranje sluzbenih motornih vozila

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudaca za nabavku uredjaja za pranje sluzbenih motornih vozila... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku roba Lota 1

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudaca za nabavku roba Lota 1... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku roba Lota 38

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudaca za nabavku roba Lota 38... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku roba Lota 39

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudaca za nabavku roba Lota 39... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku usluga iz Lota 13a i 13b

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudaca za nabavku usluga iz Lota 13a i 13b... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku roba iz Lota 33

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudaca za nabavku roba iz Lota 33... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku roba iz Lota 16

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudaca za nabavku roba iz Lota 16... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku roba iz LOta 33

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudaca za nabavku roba iz LOta 33... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku usluga kontrole zdravstvene ispravnosti hemijske i mikrobioloske analize vode

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudaca za nabavku usluga kontrole zdravstvene ispravnosti hemijske i mikrobioloske analize vod... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku roba iz Lota 8

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudaca za nabavku roba iz Lota 8... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku roba iz Lota 33

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudaca za nabavku roba iz Lota 33... Pročitaj

Odluka o ponistenju postupka za nabavku usluga servisiranja laboratorijskih aparata Dimension X Pand i Advia 2120i

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o ponistenju postupka za nabavku usluga servisiranja laboratorijskih aparata Dimension X Pand i Advia 2120i... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku usluga servisiranja laboratorijskih aparata za Lot 13c i 13d

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudaca za nabavku usluga servisiranja laboratorijskih aparata za Lot 13c i 13d... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku strucne literature za potrebe zaposlenika u ZU Dom zdravlja Cazin

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudaca za nabavku strucne literature za potrebe zaposlenika u ZU Dom zdravlja Cazin... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku kisika i aparata za kisik

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudaca za nabavku kisika i aparata za kisik... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za za odrzavanje opreme i objekata u ZU Dom zdravlja Cazin

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudaca za odrzavanje opreme i objekata u ZU Dom zdravlja Cazin... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku i instaliranje kamera

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudaca za nabavku i instaliranje kamera... Pročitaj

Odluka po zalbi na Odluku o odabiru broj 2338/19 od 06.05.2019. godine

Odluka po zalbi na Odluku o odabiru broj 2338/19 od 06.05.2019. godine... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku roba iz LOT-a 33

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudaca za nabavku roba iz LOT-a 33... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku usluga osiguranja motornih vozila

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudaca za nabavku usluga osiguranja motornih vozila... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku usluge pripeme, utovara, transporta, zbrinjavanja i unistenja infektivnog otpadai ostrih predmeta

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudaca za nabavku usluge pripeme, utovara, transporta, zbrinjavanja i unistenja infektivnog o... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku goriva

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudaca za nabavku goriva... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku advokatskih usluga

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudaca za nabavku advokatskih usluga.... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku usluga iz LOTa 33

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudaca za nabavku usluga iz LOTa 33 - Sitan inventar za odrzavanje medicinskih uredaja/aparat... Pročitaj

Odluka o ponistenju postupka za nabavku osiguranja motornih vozila

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o ponistenju postupka za nabavku osiguranja motornih vozila... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku usluga iz LOTa 18

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudaca za nabavku usluga iz LOTa 18... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku i odrzavanje video nadzora, odnosno usluga iz Lota 17.

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudaca za nabavku i odrzavanje video nadzora, odnosno usluga iz Lota 17.... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku ugostiteljskih usluga

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudaca za nabavku ugostiteljskih usluga ... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku tehni?kog pregleda motornih vozila

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudaca za nabavku tehni?kog pregleda motornih vozila ... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku konvertora, odnosno roba iz Lota 8

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudaca za nabavku konvertora, odnosno roba iz Lota 8... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku usluga revizije finansijskog poslovanja za 2018. godinu

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudaca za nabavku usluga revizije finansijskog poslovanja za 2018. godinu... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku radova na izradi reklame za HMP

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudaca za nabavku radova na izradi reklame za HMP ispred Urgentno-Hemodijaliznog centra... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku usluga servisiranja popravka kliznih vrata

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudaca za nabavku usluga servisiranja popravke automatskih/kliznih senzorskih vrata na objektu... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku usluga izrade aplikativnih programa

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudaca za nabavku usluga izrade aplikativnih programa... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku roba za vanjsku kontrolu parametara

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudaca za nabavku roba za vanjsku kontrolu parametara... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku usluga bakterioloske analize

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudaca za nabavku usluga bakterioloske analize... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku tonera i ketridza

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudaca za nabavku tonera i ketridza... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku usluga ciscenja snijega

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudaca za nabavku usluga ciscenja snijega ... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za odrzavanje i servisiranje motornih vozila

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudaca za odrzavanje i servisiranje motornih vozila... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku usluga odrzavanja PP aparata

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudaca za nabavku usluga odrzavanja PP aparata... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku usluga odrzavanje softvera

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudaca za nabavku usluga odrzavanje softvera... Pročitaj

Odluka o ponistenju postupka za nabavku tonera i ketridza

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o ponistenju postupka za nabavku tonera i ketridza... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku prehrambenih proizvoda i sredstava za ciscenje

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudaca za nabavku prehrambenih proizvoda i sredstava za ciscenje... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku klima uredaja, stednjaka i hladnjaka

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudaca za nabavku klima uredaja, stednjaka i hladnjaka... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku kancelarijskog i stampanog materijala

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudaca za nabavku kancelarijskog i stampanog materijala... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku radova na zamjeni krova na objektu sektorske ambulant Trzacka Rastela

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudaca za nabavku radova na zamjeni krova na objektu sektorske ambulant Trzacka Rastela... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku reagensa

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudaca za nabavku reagensa/potrosnog materijala za potrebe novonabavljenih aparata / uredaja z... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca u direktnom postupku za nabavku usluga izrade projektne dokumentacije u svrhu zamjene krova na objektu amb. T.Rastela

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudaca u direktnom postupku za nabavku usluga izrade projektne dokumentacije u svrhu zamjene k... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku racunara za potrebe ZU Dom zdravlja Cazin

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudaca za nabavku racunara za potrebe ZU Dom zdravlja Cazin... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku radova rekonstrukcije centralnog grijanja

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudaca za nabavku radova rekonstrukcije centralnog grijanja... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku usluga nadzora za porebe izvodenja radova rekonstrukcije centralnog grijanja

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudaca za nabavku usluga nadzora za porebe izvodenja radova rekonstrukcije centralnog grijanja... Pročitaj

Pregovaracki postupak, reagensi

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama objavljuje se Pregovaracki postupak za nabavku reagensa... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku zavojnog i sanitetskog materijala (lot 2)

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudaca za nabavku zavojnog i sanitetskog materijala (lot 2)... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku usluga citoloske analize na Papanikolau test

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudaca za nabavku usluga citoloske analize na Papanikolau test... Pročitaj

Odluka o dodjeli Ugovora trecerangiranom ponudacu

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o dodjeli ugovora trecerangiranom kandidatu... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku dezificijenasa

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudaca za nabavku dezificijenasa... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku lijekova (Lot 1)

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudaca za nabavku lijekova (Lot 1)... Pročitaj

Odluka o dodjeli Ugovora drugorangiranom ponudacu

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o dodjeli ugovora drugorangiranom kandidatu... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku radova na uredenju okolisa objekta Urgentnog i Hemodijaliznog centra

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudaca za nabavku radova na uredenju okolisa objekta Urgentnog i Hemodijaliznog centra... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku zubnog materijala i inventara

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudaca za nabavku zubnog materijala i inventara... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za Lot 16: Nabavka laboratorijske opreme/uredaja

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudaca za Lot 16: Nabavka laboratorijske opreme/uredaja... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku usluga izrade projektne dokumentacije centralnog grijanja u staroj zgradi

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudaca za nabavku usluga izrade projektne dokumentacije centralnog grijanja u staroj zgradi ZU... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku profesionalne/industrijske pegle

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudaca za nabavku profesionalne/industrijske pegle ... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku roba Lot 19 i Lot 20

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudaca za nabavku roba za Lot 19 (nabavka nemedicinskog/kancelarijskog namjestaja) i Lot 20 (n... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku iz Lota 17

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudaca za nabavku iz Lota 17 (Nabavka opreme/uredaja za funkciju srca). ... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku loz ulja

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudaca za nabavku loz ulja. ... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku roba Lot 21 i Lot 22

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudaca za nabavku roba za Lot 21 (nabavka racunara i ostalih perifernih uredaja) i Lot 22 (nab... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku ugostiteljskih usluga u svrhu ispra?aja penzionera

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudaca za nabavku ugostiteljskih usluga u svrhu ispra?aja penzionera. ... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku roba Lot 13b i Lot 18

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudaca za nabavku roba za Lot 13b (nabavka stomatoloke opreme) i Lot 18 (nabavka ostale medic... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku vaga

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudaca za nabavku vaga ... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku laboratorijskih reagenasa za potrebe aparata glikozirani hemoglobin i aparat thrombostat

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudaca za nabavku laboratorijskih reagenasa za potrebe aparata glikozirani hemoglobin i aparat... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku advokatskih usluga za potrebe ZU Dom zdravlja Cazin

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudaca za nabavku advokatskih usluga za potrebe ZU Dom zdravlja Cazin ... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku ogrijevnog bukovog, cjepanog i paletiranog drveta za potrebe sektorskih ambulanti.

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudaca za nabavku ogrijevnog bukovog, cjepanog i paletiranog drveta za potrebe sektorskih ambu... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku usluga osiguranja motornih vozila (lot 10B)

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudaca za nabavku usluga osiguranja motornih vozila (lot 10B) ... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku usluga revizije finansijskog poslovanja za 2017. godinu

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudaca za nabavku usluga revizije finansijskog poslovanja za 2017. godinu ... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku usluga servisiranja/tehnickog pregleda laboratorijskih aparata

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudaca za nabavku usluga servisiranja/tehnickog pregleda laboratorijskih aparata ... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku usluga bakterioloske analize brisa grla i nosa, koprokultura i bakterioloska analiza crijevnih parazita za zaposlenike ZU Dom zdravlja Cazin

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudaca za nabavku usluga bakterioloske analize brisa grla i nosa, koprokultura i bakterioloska... Pročitaj

Odluka o ponistenuj postupka za nabavku medicinskih digitalnih vaga za novorodencad i dojencad

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o ponistenju postupka za nabavku medicinskih digitalnih vaga za novorodencad i dojencad ... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku racunara, racunarske opreme, mrezne opreme te dogradnje mreze

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudaca za nabavku racunara, racunarske opreme, mrezne opreme te dogradnje mreze ... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku radova rekonstrukcije fasade na staroj zgradi

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudaca za nabavku radova rekonstrukcije fasade na staroj zgradi ... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku usluga nadzora za izvodenje radova fasade, vanjskog uredjenja i rekonstrukcije kotlovnice

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudaca za nabavku usluga nadzora za izvodenje radova fasade, vanjskog uredjenja i rekonstrukc... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku usluga deinstalacije i instalacije Mamografa MammoDiagnost Multi Care proizvodaca Philips

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudaca za nabavku usluge deinstalacije i instalacije Mamografa MammoDiagnost Multi Care proizv... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku usluga ciscenja snijega

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudaca za nabavku usluga ciscenja snijega. ... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku kopirnog aparat

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudaca za nabavku kopirnog aparat ... Pročitaj

Odluka o ponistenju postupka javne nabavke racunara i racunarske opreme, dogradnje racunarske mreze

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluka o ponistenju postupka javne nnabavke racunara i racunarske opreme, dogradnje racunarske mreze
... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku radova na rekonstrukciji kotlovnice centralnog grijanja u staroj zgradi

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudaca za nabavku radova na rekonstrukciji kotlovnice centralnog grijanja u staroj zgradi ... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku usluga ispitivanja instalacija elektricnih i gromobranskih

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o izboru najpovoljnijeg ponu?a?a u postupku direktong sporazuma javne nabavke usluga ispitivanja instalacija - elektricn... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku usluga nadzornog organa za potrebe izvodenja radova rekonstrukcije kotlovnice centralnog grijanja

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku usluga nadzornog organa za potrebe izvodenja radova rekonstrukcije kotlovn... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku frizidera

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca u postupku direktong sporazuma javne nabavke frizidera za potrebe Sluzbe za zdravstve... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku usluga uredenja i sanacije terena iza parking prostora

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za uredenje i sanaciju terena iza parking prostora, te prosirenje parking prostora sm... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku usluga izrade izmjene glavnog masinskog projekta

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku usluga izrade izmjene glavnog mainskog projekta rekonstrukcije, instalaci... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku LOT 9A i LOT 9B

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku medicinskog potrosnog materijala:
LOT 9A: Nabavka laboratorijskog pot... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku Holter EKG aparata

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku Holter EKG aparata

... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku usluge izrade projektne dokumentacije vanjskog uredjenja okolisa Urgentnog i Hemodijaliznog centra

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku usluge izrade projektne dokumentacije vanjskog uredjenja okolisa Urgentno... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku roba/usluga popravke industrijske ves masine

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku roba/usluga popravke industrijske ves masine

... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku usluga geodetskog snimanja terena urgentnog i Hemodijaliznog centra

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku usluga geodetskog snimanja terena urgentnog i Hemodijaliznog centra. Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku medicinskog potrosnog materijala - LOT 9C

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku medicinskog potrosnog materijala - LOT 9C.

... Pročitaj

Odluka o ponistenju postupka javne nabavke medicinskog potrosnog materijala - LOT 9A i LOT 9B

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluka o ponistenju postupka javne nabavke medicinskog potrosnog materijala - LOT 9A i LOT 9B
... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku klima uredaja

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku klima uredaja.

... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku usluga periodicnog pregleda vatrogasnih aparata

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku usluga periodicnog pregleda vatrogasnih aparata i usluga ispitivanja hidra... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku TV aparata

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku TV aparata.

... Pročitaj

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke TV aparata

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o pokretanju postupka javne nabavke TV aparata.

... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za usluge odvoza i zbrinavanja infektivnog otpada

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za usluge odvoza i zbrinavanja infektivnog otpada

... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku namjestaja u CMZ

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku nabjestaja u CMZ ... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za vrenje usluga deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za za vrenje usluga deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije ... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku usluga tehnickog pregleda motornih vozila

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku usluga tehnickog pregleda motornih vozila. ... Pročitaj

Odluka o ponistenju postupka javne nabavke usluga odvoza i zbrinjavanja infektivnog otpada

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluka o ponistenju postupka javne nabavke usluga odvoza i zbrinjavanja infektivnog otpada
... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku elektricnih uredjaja

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku elektricnih uredjaja ... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za odrzavanje centralnog grijanja

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za odrzavanje centralnog grijanja ... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku usluga citoloske analize na Papanikolau test

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku uslugacitoloske analize na Papanikolau test ... Pročitaj

Odluka o ponistenju postupka javne nabavke usluga deratizacija, dezinfekcija i dezinsekcija

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluka o ponistenju postupka javne nabavkeusluga deratizacija, dezinfekcija i dezinsekcija
... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku usluga odvoza i zbrinjavanja infektivnog otpada

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku usluga odvoza i zbrinjavanja infektivnog otpada ... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku racunarske opreme i racunarske mreze

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku racunarske opreme i racunarske mreze ... Pročitaj

Odluka o ponistenju postupka javne nabavke - revizija finansijskog poslovanja za 2016. godinu

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluka o ponistenju pustaupka javne nabavke - revizija finansijskog poslovanja za 2016. godinu
... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku usluga izrade projektne dokumentacije...

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku usluga projektne dokumentacije (glavni projekat) za prosirenje objekta i i... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku dezinficijenasa

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku dezinficijenasa. ... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku i ugradnju razvodnog ormara

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku i ugradnju razvodnog ormara. ... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku UZV aparata

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku UZV aparata ... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku usluga servisiranja/tehnickog pregleda laboratorijskih aparata

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku usluga servisiranja/tehnickog pregleda laboratorijskih aparata ... Pročitaj

Odluka o odabiru - laboratorijska centrifuga sa 28 mjesta Z306

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za laboratorijska centrifuga sa 28 mjesta Z306 ... Pročitaj

Odluka o odabiru - video nadzor

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponudiocaza Lot 27 - rekonstrukcija video nadzora ... Pročitaj

Odluka o pokretanju nabavka razvodnog ormara

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o pokretanju postupka javne nabavke razvodnog ormara. ... Pročitaj

Odluka o odabiru - deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponudioca usluge deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije ... Pročitaj

Odluka o pokretanju nabavka potroni materijal za 2017. godinu

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o pokretanju postupka javne nabavke potronog materijala. ... Pročitaj

Odluka o odabiru - usluge revizije finansijskog poslovanja za 2016. godinu

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponudioca usluge revizije finansijskog poslovanja za 2016. godinu. ... Pročitaj

Odluka o odabiru - izvodenje dodatnih radova za Urgentno-hemodijalizni centar

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za izvodenje dodatnih radova izgradnje Urgentnog i hemodijaliznog centra usluge cisce... Pročitaj

Odluka o odabiru - usluge ciscenja snijega u krugu ZU Dom zdravlja Cazin

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponudioca usluge ciscenja snijega u krugu ZU Dom zdravlja Cazin. ... Pročitaj

Odluka o odabiru - usluga iz Aneksa II dio B

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponudioca usluga iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama - Nabavka ugostiteljskih usluga o... Pročitaj

Odluka o odabiru - usluge bakterioloskih analiza

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku usluga bakterioloske analize brisa grla i nosa, koprokultura i bakteriolos... Pročitaj

Tenderska dokumentacija za nabavku usluga iz Aneksa II dio B

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Tendersku dokumentaciju za nabavku usluga iz Aneksa II dio B ... Pročitaj

Tenderska dokumentacija za pregovaracki postupak

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Tendersku dokumentaciju za pregovaracki postupak za dodatne radove za Urgentno-hemodijaliznom centru. ... Pročitaj

Odluka o ponistenju pregovarackog postupka: dodatni radovi na izgradnji Urgetno-hemodijaliznog centra

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o ponistenju pregovarackog postupka javne nabavke dodatni radovi na izgradnji Urgetno-hemodijaliznog centra ... Pročitaj

Tenderska dokumentacija za pregovaracki postupak

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Tendersku dokumentaciju za pregovaracki postupak za dodatne radove za Urgentno-hemodijaliznom centru. ... Pročitaj

Odluka o ponistenju pregovarackog postupka: dodatni radovi na izgradnji Urgetno-hemodijaliznog centra

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o ponistenju pregovarackog postupka javne nabavke dodatni radovi na izgradnji Urgetno-hemodijaliznog centra ... Pročitaj

Izmjena i dopuna tenderska dokumentacija za pregovaracki postupak

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Izmjenu i dopunu tenderske dokumentacije za pregovaracki postupak za dodatne radove za Urgentno-hemodijaliznom centru. ... Pročitaj

Tenderska dokumentacija za pregovara?ki postupak

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Tendersku dokumentaciju za pregovaracki postupak za dodatne radove za Urgentno-hemodijaliznom centru. ... Pročitaj

Odluka o odabiru - radovi na uredenju parking prostora

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku radova na uredenju parking prostora ispred donjih garaza u krugu ZU Dom zd... Pročitaj

Odluka o odabiru - nabavka laboratorijskih reagensa

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku laboratorijskih reagensa za aparate Dimension Xpand Plus Basic, Advia 2120... Pročitaj

Odluka o odabiru - Lot 6B - nabavka tonera i ketridza

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku tonera i ketridza. ... Pročitaj

Odluka o odabiru - odrzavanje softvera sa eksluzivnim pravom dobavljaca

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za odrzavanje softvera sa eksluzivnim pravom dobavljaca. ... Pročitaj

Odluka o odabiru - Servisiranje i odrzavanje motornih vozila

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za servisiranje i odrzavanje motornih vozila ... Pročitaj

Odluka o odabiru - dodatni radovi Urgentno-hemodijalizni centar

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za dodatne radove izgradnje Urgentnog i Hemodijaliznog centra. ... Pročitaj

TENDERSKA DOKUMENTACIJA JAVNA NABAVKA PUTEM PREGOVARACKOG POSTUPKA BEZ OBJAVE OBAVJESTENJA USLUGE ODRZAVANJA SOFTWAREA SA EKSLUZIVNIM PRAVOM DOBAVLJACA

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje TENDERSKA DOKUMENTACIJA JAVNA NABAVKA PUTEM PREGOVARACKOG POSTUPKA BEZ OBJAVE OBAVJESTENJA USLUGE ODRZAVANJA SOFTWAREA SA EKSLU... Pročitaj

TENDERSKA DOKUMENTACIJA JAVNA NABAVKA PUTEM PREGOVARACKOG POSTUPKA BEZ OBJAVE OBAVJESTENJA DODATNI RADOVI "IZGRADNJA URGENTNOG I HEMODIJALIZNOG CENTRA"

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje TENDERSKA DOKUMENTACIJA JAVNA NABAVKA PUTEM PREGOVARACKOG POSTUPKA BEZ OBJAVE OBAVJESTENJA DODATNI RADOVI "IZGRADNJA URGENTNOG ... Pročitaj

Odluka o odabiru - nabavka bukovog, iscjepanog i paletiranog ogrijevnog drveta

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku nabavka bukovog, iscjepanog i paletiranog ogrijevnog drvetaza potrebe ZU D... Pročitaj

Odluka o ponistenju otvorenog postupka: nabavka tonera

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o ponistenju otvorenog postupka javne nabavke tonera za potrebe ZU Dom zdravlja Cazin. ... Pročitaj

Odluka o odabiru - Urgentni i hemodijalnizni centar

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku radova LOT 17 - Izgradnja Urgentnog i Hemodijaliznog centra. ... Pročitaj

Odluka o odabiru - usluga osiguranja vozila

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku usluga osiguranja motornih vozila. ... Pročitaj

Odluka o odabiru - zavojnog i sanitetskog materijala

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku roba zavojnog sanitetskog materijala za potrebe ZU Dom zdravlja Cazin. ... Pročitaj

Odluka o odabiru - tekuce odrzavanje opreme i objekata

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku roba i usluga iz Lota 8 - Tekuce odrzavanje opreme i objekata za potrebe Z... Pročitaj

Odluka o ponistenju - tonera

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o ponistenju postupka javne nabavke tonera za potrebe ZU Dom zdravlja Cazin. ... Pročitaj

Odluka o odabiru - kancelarijski i stampani materijal

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku kancelarijskog i stampanog materijala. ... Pročitaj

Odluka o odabiru - Osiguranje vozila

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku usluga osiguranja vozila. ... Pročitaj

Odluka o odabiru - Tehnicki pregled vozila

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku usluga tehnickog pregleda vozila. ... Pročitaj

Odluka o odabiru - Izgradnja Urgentnog i Hemodijaliznog centra

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku radova Izgradnja Urgentnog i Hemodijaliznog centra. ... Pročitaj

Odluka o odabiru - HTZ oprema

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku HTZ opreme. ... Pročitaj

Odluka o odabiru - nabavka lijekova

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku lijekova. ... Pročitaj

Odluka o odabiru - zubni materijal i sitni inventar

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku zubnog materijala i sitnog inventara. ... Pročitaj

Odluka o odabiru - reagens HBA1C

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku reagenssa HBA1C. ... Pročitaj

Odluka o odabiru - RTG filmovi

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku RTG filmova, za potrebe ZU Dom zdravlja Cazin. ... Pročitaj

Odluka o odabiru - Razvodni ormari

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponudioca za nabavku razvodnog ormara, putem direktnog postupka, za potrebe ZU Dom zdravlja Caz... Pročitaj

Odluka o odabiru - profesionalni aparat za slikanje

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o odabiru ponudioca za nabavku putem direktnog sporazuma, a u vezi nabavke profesionalnog aparata za slikanje. ... Pročitaj

Ugovor za nabavku laboratorijskih reagenasa za aparat Dimension Xpand Plus Basic

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Ugovor za nabavku laboratorijskih reagenasa za aparat Dimension Xpand Plus Basic. ... Pročitaj

Ugovor za nabavku laboratorijskih reagenasa za aparat Advia 2120i

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Ugovor za nabavku laboratorijskih reagenasa za aparat Advia 2120i. ... Pročitaj

Ugovor za nabavku usluga deratizacije, dezinfekcije i dezinsekcije za poslovnu 2016. godinu

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Ugovor za nabavku usluga deratizacije, dezinfekcije i dezinsekcije za poslovnu 2016. godinu, putem postupka direktnog sporazuma... Pročitaj

Ugovor za nabavku laboratorijskih reagenasa za aparat Dimension Xpand Plus Basic

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Ugovor za nabavku laboratorijskih reagenasa za aparat Dimension Xpand Plus Basic. ... Pročitaj

Odluka o ponistenju otvorenog postupka: radovi izgradnje Urgentnog i Hemodijaliznog centra

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o ponistenju otvorenog postupka javne nabavke radova izgradnje Urgentnog i Hemodijaliznog centra. ... Pročitaj

Odluka o ponistenju konkurentskog postupka: Lot 15

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ZU Dom zdravlja Cazin objavljuje Odluku o ponistenju konkurentskog postupka javne nabavke za Lot 15 - Rekonstrukcija dijela prilaza u ambulanti Stijena za potre... Pročitaj

Poziv za dostavljanje pocetne/inicijalne ponude

Na osnovu clana 28. Stav 5) Zakona o javnim nabavkama i Odluke o pokretanju postupka javne nabavke br 4167/15 od 28.10.2015. godine upucujemo poziv za dostavu pocetne/inicijalne ponude i pregovaranje ... Pročitaj

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudaca

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudaca za pregovaracki postupak javne nabavke laboratorijskih reagenasa za imunohemijski analizator Mini Vidas. ... Pročitaj

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca - nabavka ogrijevnog drveta

... Pročitaj

Odluka o ponistenju otvorenog postupka javne nabavke radova izgradnje Urgentnog i Hemodijaliznog centra

Na osnovu clana 70.stav 6. Zakona o javnim nabavkama (Sl. glasnik BiH 39/14), a u vezi sa Obavjestenjem o nabavci objavljenom na portalu javnih nabavki broj 20-1-3-17-3-9/15 od 20.05.2015., kao i ispr... Pročitaj

POZIV za dostavljanje inicijalne ponude i pregovaranje u pregovarackom postupku bez objavljivanja obavjestenja o nabavci

Na osnovu clana 28.stav 5. Zakona o javnim nabavkama i Odluke o pokretanju postupka javne nabavke br.3109/15 od 17.08.2014. godine upucujemo poziv za dostavu incijalne ponude i pregovaranje u pregovar... Pročitaj

Izvjestaj o provedenom postupku javne nabavke (208-8-2-25/15)

Izvjestaj o provedenom postupku javne nabavke "Nabavka usluga servisiranja ultrazvucnog aparata Acuson X300".... Pročitaj

Izvjestaj o provedenom postupku javne nabavke (208-8-2-23/15)

Izvjestaj o provedenom postupku javne nabavke usluga servisiranje i odrzavanje laboratorijske centrifuge Power board Rotofix 32A tip1206 HETITICH E2176.... Pročitaj

Izvjestaj o provedenom postupku javne nabavke (208-8-2-24/15)

Izvjestaj o provedenom postupku javne nabavke za Nabavku usluga verifikacije mjerila u zdravstvu slijedecih medicinskih uredaja: Ekg Bionet Cardiotouch 3000 (1 kom.), Ekg Yuseong Cardipia 800 (1 kom),... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca - usluga servisiranje i odrzavanje laboratorijske centrifuge

... Pročitaj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudioca - usluga verifikacije mjerila u zdravstvu

... Pročitaj

Ispravka obavjestenja: Izgradnja Urgentnog i Hemodijaliznog centra

Na Portalu javnih nabavki objavljene su ispravke o obavjestenjima, a vezi sa Izgradnom Urgentnog i Hemodijaliznog centra i to:
208-1-3-17-8-10/15
208-1-3-17-8-12/15
208-1-3-17-8-16/15
... Pročitaj

Obavjestenje o nabavci: Nabavka aparata Neurofeedback set basic

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, te planom nabavki u 2015. godini, ZU Dom zdravlja Cazin je pokrenuo postupak nabavke aparata "Neurofeedback set basic", te je objavljeno Obavjestenje o nabaci b... Pročitaj

Obavjestenje o nabavci: Urgentni i Hemodijalizni centar

ZU Dom zdravlja Cazin je u skladu sa Zakonom o javnoj nabavki, objavio Obavjestenje o nabavci broj 208-1-3-17-3-9/15, za izgradnju Urgentnog i Hemodijaliznog centra, na portalu javnih nabavki.
Pročitaj

Plan nabavki za 2015. godinu

Strucne sluzbe ZU Dom zdravlja Cazin je Upravnom odboru predstavio plan nabavki za tekucu 2015. godinu, a koji izmedju ostalog sadrzi i iskazane potrebe. Upravni odbor je isti usvojio u cijelosti. Pla... Pročitaj